جملات و سخنان جان ماکسول | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

جملات و سخنان جان ماکسول

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/sokhanan-jan-maksol-f94.jpg

(نویسنده، کشیش امریکایی – متخصص رهبری در سطح بین الملل)

اگر مي خواهيد عرض خيابان را طي كنيد، يك يا دو درجه تغيير مسير، آسيبي به شما نخواهد زد. اما اگر مي خواهيد از عرض اقيانوس بگذريد چند درجه خطا در محاسبه مي تواند شما را به دردسر بيندازد

*

*

متن و جملات جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
درباره طول مدت عمرمان كاري از ما ساخته نيست، اما مي توانيم درباره نحوه گذراندن آن تصميم بگيريم

اگر مي خواهيد عرض خيابان را طي كنيد، يك يا دو درجه تغيير مسير، آسيبي به شما نخواهد زد. اما اگر مي خواهيد از عرض اقيانوس بگذريد چند درجه خطا در محاسبه مي تواند شما را به دردسر بيندازد

*

*

اس ام اس هاس سخنان جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
درباره طول مدت عمرمان كاري از ما ساخته نيست، اما مي توانيم درباره نحوه گذراندن آن تصميم بگيريم

*

*

جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
دارندگان ديد بلند به هنگام رويارويي با مشكلات با تحمل جنبه هاي ناگوار و دفع آنها، مشكلات را به فرصت مبدل مي كنند

*

*

زندگی نامه جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
بيشتر مردم در دامنه ي كوه، صعود را رها نمي كنند، بلكه آنها در نيمه ي راه صعود را رها مي كنند

*

*

عکس و بیوگرافی جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
زياد كار كردن هنر نيست، هوشمندانه كار كردن هنر است

*

*

اس ام اس جملات جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد

*

*

جان ماکسول که بود

اس ام اس کده

*

*
اگر خود به خويشتن اعتماد نداريد، ديگران هم به شما اعتماد نخواهند كرد

*

*

جمله های آموزنده

اس ام اس کده

*

*
امروز بايد گامي شجاعانه برداريد تا فردا به اوج توانايي خود برسيد

*

*

اس ام اس های پندآموز جدید ۹۴

اس ام اس کده

*

*
اگر كار ديروز به نظرتان بزرگ مي رسد، امروز كار مهمي انجام نداده ايد

*

*

سخنان کوتاه و پندآموز زیبا

اس ام اس کده

*

*
انسان موفق كسي است كه شكست مي خورد، اما خود را شكست خورده نمي داند

*

*

جمله های ناب فلسفی جدید

اس ام اس کده

*

*
من معتقدم موفقيت زماني به دست مي آيد كه يك قدم جلوتر برويم؛ يعني ضمن استقبال از ناملايمات و سختي ها شكست را بخشي از زندگاني خود بدانيم

*

*

جمله های ناب و جدید فلسفی

اس ام اس کده

*

*
همه آدمهاي موفق، شكست را تجربه كرده اند، اما هرگز خود را شكست خورده و وامانده نپنداشته اند

*

*

جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
ديگران ما را آنگونه مي بينند كه ما خودمان را مي بينيم

*

*

جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*

پيش از ْآنكه ديگران شما را باور كنند، شما آنها را باور كنيد

*

*

جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
اشخاص معمولاً به كسي كه به آنها توجه كرده است، علاقه نشان مي دهند

*

*

جمله های ادبی از جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
تنها راه براي درهم شكستن ترس آن است كه با ترس خود روبرو شويد و به آن كاري كه از آن مي ترسيد، اقدام كنيد

*

*

جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*

رهبر خوب پيروان خود را تشويق مي كند تا چيزي را به او بگويند كه نياز به داشتن آن دارد، نه چيزي را كه خوشايند اوست

*

*

سخنان پندآموز کوتاه و زیبا

اس ام اس کده

*

*
رهبران پيش از آنكه دست مردم را بفشارند، باید قلب آنها را تسخير كنند

*

*

پیامک های خفن فلسفی جدید

اس ام اس کده

*

*
وقتي انسان اعتبار خود را هزينه مي كند، نمي تواند رهبر بماند

*

*

جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
هيچ كس رهبري كسي را كه خود را از ديگران بهتر مي داند، نمي پذيرد

*

*

اس ام اس های ادبی جدید

اس ام اس کده

*

*
در دنياي كسب و كار، ابزار رهبري حقوق و درآمد است. بيشتر پيروان وقتي پاي گذران زندگي به ميان مي آيد، از رهبر خود به خوبي پيروي مي كنند

*

*

جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
در سازمان هاي داوطلبانه نمي توان پيروان را به زور وادار به همكاري كرد. اگر رهبر نفوذ نداشته باشد، كسي خواسته هايش را پاسخ نمي دهد

*

*

جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
براي برآوردن ميزان هوشمندي يك حاكم، نخستين روش اين است كه ببينيد چه افرادي را به دور خود گرد آورده است

*

*

جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
هيچ انساني كامل نيست، اما آدمهايي كه خيال مي كنند كامل هستند هرگز به درد كار تيمي نمي خورند

*

*

مجموعه سخنان جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
براي ثمربخش كردن رهبري، رهبر بايد ديگر همكاران با نفوذ گروه را با خود از نردبان نفوذ بالا ببرد

*

*

گلچین جملات و سخنان بزرگان جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
رئيس متكي به قدرت رسمي است، رهبر متكي به خيرخواهي است.
رئيس ترويج دهنده ترس است، رهبر تشويق كننده شور و دلبستگي به كار است.
رئيس مي گويد “من”، رهبر مي گويد “ما”.
رئيس، عيب و ايراد را سرزنش مي كند، رهبر آن را برطرف مي كند

*

*

جمله های کوتاه فلسفی

اس ام اس کده

*

*
مسئله اين نيست كه بر ديگران اثر مي گذاريم يا نه، بلكه آنچه اهميت دارد چگونگي اثرگذاري است

*

*

متن و استاتوس های فلسفی جدید

اس ام اس کده

*

*
هر پله روي پله قبلي بنا مي شود و اگر پله قبلي را از زير آن بكشند، فرو مي ريزد

*

*

جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
اگر استعداد داريد، اما تلاش و تحرك شما به جايي نمي رسد، احتمالا بر خود مسلط نيستيد

*

*

جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
وقتي كارتان تمام شد، دست از تلاش برداريد، نه وقتي كه خسته شديد

*

*

جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
ميل به تغيير، بدون انرژي براي تغيير، تنها افراد را دلسرد مي كند

*

*

جمله های کوتاه ادبی جدید

اس ام اس کده

*

*
بزرگترين نبرد انسان عليه ناكامي نبردي است دروني نه بيروني

دارندگان ديد بلند به هنگام رويارويي با مشكلات با تحمل جنبه هاي ناگوار و دفع آنها، مشكلات را به فرصت مبدل مي كنند

*

*

گلچین سخنان و جمله های جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*

بيشتر مردم در دامنه ي كوه، صعود را رها نمي كنند، بلكه آنها در نيمه ي راه صعود را رها مي كنند

*

*

گلچین سخنان و جمله های جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
زياد كار كردن هنر نيست، هوشمندانه كار كردن هنر است

*

*

گلچین سخنان و جمله های جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*

مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد

*

*

گلچین سخنان جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
اگر خود به خويشتن اعتماد نداريد، ديگران هم به شما اعتماد نخواهند كرد

*

*

گلچین سخنان و جمله های جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
امروز بايد گامي شجاعانه برداريد تا فردا به اوج توانايي خود برسيد

*

*

گلچین سخنان و جمله های جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
اگر كار ديروز به نظرتان بزرگ مي رسد، امروز كار مهمي انجام نداده ايد

*

*

گلچین سخنان و جمله های جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
انسان موفق كسي است كه شكست مي خورد، اما خود را شكست خورده نمي داند

*

*

گلچین سخنان و جمله های جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
من معتقدم موفقيت زماني به دست مي آيد كه يك قدم جلوتر برويم؛ يعني ضمن استقبال از ناملايمات و سختي ها شكست را بخشي از زندگاني خود بدانيم

*

*

گلچین سخنان و جمله های جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*

همه آدمهاي موفق، شكست را تجربه كرده اند، اما هرگز خود را شكست خورده و وامانده نپنداشته اند

*

*

گلچین سخنان و جمله های جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
ديگران ما را آنگونه مي بينند كه ما خودمان را مي بينيم

*

*

گلچین سخنان و جمله های جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*

پيش از ْآنكه ديگران شما را باور كنند، شما آنها را باور كنيد

*

*

گلچین سخنان و جمله های جان ماکسول

.

[ مطالب مرتبط با این موضوع ]

به اشتراک بگذارید »
فیسبوک گوگل پلاس توییتر فیس نما کلوب


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette