جوک و اس ام اس های باحال خفن خنده دار جدید | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

جوک و اس ام اس های باحال خفن خنده دار جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/09/jok-khande-dar-m94.jpg

جوک های بیمزه خنده دار

بابا بزرگم ديشب اومده کنارم نشسته؛
سريع يکي زد پس کلم!
گفت: انقدي که تو چرت و پرت مينويسي تو اين شبکه ها، اگه کتابي چيزي مطالعه ميکردي الان دانشمند بودي!!!
گفتم: شما ازکجا ميدوني؟!
گفت: من مهنازم! هموني که ظهر باهاش چت میکردی?

*

*

جک های باحال واتس آپی

*

*

دخترای امروزی خدای نکرده اگه بمیرن!
سیصد سال طول میکشه تجزیه بشن
همه اش پروتز و مواد پلاستیکی ان لامصبا…

*

*

اس ام اس های باحال واتس آپی

*

*

بابام داشت مگس میکشت ازش پرسیدم:
تا حالا چندتا کشتی؟
گفت ۵تا، ۳ تا زن ۲ تا مرد
گفتم: از کجا فهمیدی زن و مرد بودنشون رو؟
گفت: ۲ تا به تلویزیون چسبیده بودن ۳ تاشون به تلفن!
تا حالا اینقد قانع نشده بودم…

*

*

جملات کوتاه و زیبای طنز

*

*

بچه ها دیشب از خونه دوستم راه افتادم ساعت ۱۱:۵۰ بود ۱۱:۳۰ رسیدم
خیلی از عملکرد خودم راضیم

*

*

اس ام اس خنده دار مهر ۹۴

*

*

زنی ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ، ﺩﺭﺳﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﺣﻴﺎﻁ ﻳﮏ ﺗﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﭘﻨﭽﺮ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﺳﺘﻴﮏ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﭼﺮﺥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺟﻮﯼ ﺁﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺁﺏ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺩ
زن ﺣﻴﺮﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﺪ. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﺶ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻬﺮﻩ ﭼﺮﺥ ﺑﺮﻭﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﻦ، ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﻧﺮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﻴﺎﻁ ﺗﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﻭ گفت:
ﺍﺯ ٣ ﭼﺮﺥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ، ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﻳﮏ ﻣﻬﺮﻩ ﺑﺎﺯﮐﻦ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻻﺳﺘﻴﮏ ﺭﺍ ﺑﺎ ٣ ﻣﻬﺮﻩ ﺑﺒﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻭ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﺳﯽ.
ﺁﻥ زن ﺍﻭﻝ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﮑﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﺩﻳﺪ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺍﻭ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻻﺳﺘﻴﮏ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺭﺍ بست!!!
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: « ﺧﻴﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ . ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺗﻮﯼ
ﺗﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ انداختنت؟؟؟
ﺩﻳـــﻮﺍﻧــــﻪ ﻟـــﺒــﺨــﻨـــﺪﯼ ﺯﺩ گــفــت:
ﻣـــﻦ ﮐــﺎﺭﻣــﻨـــﺪ ﺍﻳـــﻨــﺠــﺎﻡ … ﺩﻳـﻮﻧــﻪ ﺑـﺎﺑــﺎﺗــﻪ!!!

*

*

اس ام اس جدید مهر ۱۳۹۴

*

*

بزن ب سلامتی کسیکه تورو مث همه دید الا خودت…
بزن ب سلامتی کسیکه اسم بی اعتمادیشو گذاشت خیانت…
بزن ب سلامتی کسیکه بش گفتی فراموشش میکنی ولی هیچوقت نفهمید اینو گفتی که راحت تر بره…
بزن ب سلامتی کسیکه تنها دلیل خندت بود ولی هیچوقت دلیل خنده هاش نبودی…
بزن ب سلامتی کسیکه تنها کسی بود که جلوش زانو زدی ولی هیچوقت نفهمید برات زانو زدن یعنی چی…
بزن ب سلامتی همه ی کسایی که فقط تو دلشون جا برا ی نفره…
بزن ب سلامتی همه کسایی که زخم خوردی دلن تو بازی روزگار…
بزن ب سلامتی کساییکه فکر میکنن بازی کردن با زندگی ی نفر یعنی زرنگی…
بزن ب سلامتی تمام خاطره های ب باد رفته…

*

*

جوک های باحال مهرماه

*

*

ارنستو چگوارا چه زیبا گفته:
رﺳﯿﺪﻥ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﺑﺮﻗﺼﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺩﺭﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩ
ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺫﯾﺖ ﺷﻮﺩ
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸاﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﯿﺎﯾد…
ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮﺩ

*

*

جک های آبادانی خنده دار

*

*

ابادانیه قبض آب اومد
براش یه میلیون تومان
گفت:
به گمونوم خدا بارون آخریه زده به حساب مو…

*

*

جک آبادانی باحال

*

*

ﯾﻪ ﺁﺩﻣﺨﻮﺍﺭ لره ﺮﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻪ، لره  ﻣﯿﺮﻩ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺭﺧﺖ
ﺁﺩﻣﺨﻮﺍﺭﻩ ﻣﯿﮕﻪ: ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯾﯿ!
لره ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ: ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺑﯿﺎﻡ؟
ﺁﺩﻣﺨﻮﺍﺭﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ: ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﺁﺩﻣﺨﻮﺭﻡ
لره ﻣﯿﮕﻪ  ﺍِ …. ﺣﺎﻻ که ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺭﺳﯿﺪ ﻣﺎ ﺁﺩﻡ
ﺷﺪﯾﻢ!

اس ام اس خنده دار آبادانی

.

[ مطالب مرتبط با این موضوع ]

به اشتراک بگذارید »
فیسبوک گوگل پلاس توییتر فیس نما کلوب


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette