گلچین جملات و سخنان جی پی واسوانی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

گلچین جملات و سخنان جی پی واسوانی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/jpvasvani-f94.jpg

جملات کوتاه و عارفانه جدید

انسان به واسطه ضربان قلبش زنده نیست،حیات او به غذا و خوراک وابسته نیست،او به لطف خدا زنده است.

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
هرگز نباید بپرسیم:چرا خداوند این را بر من نازل کرده است.
اما می توانیم بپرسیم:خداوند از من میخواهد با این چه کنم…

.

.

سخنان عارفان و بزرگان

.

.

از هیچ چیز نترسید. به خدا تکیه کنید و با نبرد زندگی رویارو شوید.هیچ نیرویی در زمین وجود ندارد که بتواند شما را شکست دهد.
آنکس که درون ما ساکن است ، بزرگتر از کسی است که فاقد اوست.
به او اعتماد کنید و در هر نیازی به و روی آورید،خواهید دیدکه کامیابی همچون رودی که به دریا می ریزد،در زندگی شما جاری خواهد شد

.

.

جملات ناب حکیمانه

.

.

آرامش حقیقی ،آرامش کسی است که خود را به خدا تسلیم کرده است.
قلب چنین کسی مرتب فریاد می زند:خدایا من به تو تعلق دارم. خواست خود را تحقق بخش،حتی اگر مرا نابود کنی باز به تو تکیه خواهم کرد

.

.

اس ام اس سخنان پند آموز

.

.
چیزهای جدی را آسان بگیرید و چیزهای آسان را جدی بگیرید، این چیزهای کوچک است که به حساب می آید

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
هیچگاه از آنچه دیگران می گویند نترسید.<دیگران> منحصراً در ترس و تصور شما وجود دارند.
تنها کاری که انجام میدهید به حساب می آید. به هر آنچه درست به نظر می رسد عمل کنید و به خود بگوید:
دیگران حرف می زنند. چه میگویند؟بگذار حرف بزنند…

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
هر وقت می تواید بخندید،همیشه ابتدا به خود بخندید و سپس به دیگران.
از وابستگی و تعلقات رها باشید و از داشتن تقصیر و عیب نترسید

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
بهشت چیست؟جهنم چیست؟
بهشت و جهنم آفریده خود ماست.
برای آفرینش بهشت لازم است الگوی ذهنمان را تغییر دهیم.ذهنتان را تغییر دهید،آنگاه دنیا را دگرگون خواهید کرد.
ذهن بسیاری از مردم از افکار حرص ، نفرت و شهوت پر شده است و در واقع آنان ساکن جهنم هستند

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.

اگر به نفرت ،حسادت ،بیزاری ، بدخواهی ، حرص و شهوت بیندیشیم این افکار نیز رهایمان نمی کند و به هیبت دیو درمی آید.
هریک از مابنابر نوع افکارمان در پیرامون خود دارای اَشکال دیوگون یا فرشته سان هستیم.
بنابراین باید مراقب افکار ، خواسته ها ،تمایلات ، احساسات ،عواطف و خیالهای خود باشیم.در واقع با اینها زندگی، جهنم و یا بهشت خود را می آفرینیم

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
آیا گناه از ماست که افکار پلید به سراغمان می آید؟
نه این تقصیر ما نیست که افکار پلید به سراغمان می آید،اما اگر در ذهن خود جایی به انها بدهیم،گناهکار خواهیم بود

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
به دنبال چیزهای مادی نباشید. شما تصور میکنید که صاحب آنها هستید ، در حقیقت آنها صاحب شما هستند. هر چه بیشتر مال اندوزی کنید،آزادی شما کمتر می شود.
هیچ وقت آزادی خود را تسلیم نکنید و به هر آنچه در زندگی پیش می آید خوش آمد گویید

.

.

جمله های فلسفی عرفانی

.

.
زمانی می رسد که در می یابیم نمیتوانیم در یک زمان خدمتگذار دو سرور باشیم،در نتیجه باید تصمیم گرفت:
خدا یا دنیا؟
نمی توایم هر دو آنها را با هم داشته باشیم،جوینده خدا در فکر ، گفتار و در تمام برخوردهایش به دنبال حقیقت است

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
خدایا!
تو در همه چیز جاری هستی
هر جا بروم تو در آنجا حضور داری
تو شاهد من هستی،شاهد افکار ، کلام و اعمالم.
تو در هر گام و چرخشی از من مراقبت میکنی
پس ترسی ندارم

.

.

جمله کده

.

.
از فراز ابدیت،
ناظران عرش،فرشتگان و ملایک
تلاش و مبارزات ترا نظاره میکنند
پس قوی باش!

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
یک دانه گندم باید بر خاک بیفتد و بمیرد تا رشد کند و به بار نشیند ،وگرنه همان دانه باقی می ماند

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
خدا عشق است،عشقی همه گیر! او هرگز دردی را بر ما نازل نمی کند،مگر آنکه به خیر ما باشد

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
در پس هر رنج و درد ،درسی نهفته است که با یادگیری آن، رنج و درد از میان میرود

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
غمگین و نا امید بودن کاری شیطانی است

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
هر چه بدنیا بدهیم به خود ما بازمیگردد.پس بیایید عشق ،مهربانی،یاری ،دلسوزی و خدمت را به دیگران بدهیم

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
اعتقاد عموم بر این است که با کنار گذاشتن دیگران میتوانیم پیشرفت کنیم،اما قانون الهی میگوید: دستی را بگیر تا دستت را بگیرند

.

.

سخنان عارفان هندی

.

.
وقتی که به دیگران کمک کنید و سنگینی بار مشکلاتشان را کاهش دهید ،قلبتان از خوشی و احساس سعادت مالامال خواهد شد

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.

سکوت، تطهیر می کند
سکوت ، شفابخش است و نیرو می دهد.
سکوت رازها را می گشاید و شما را با خودتان روبه رو می کند.
به راستی شما کیستید؟

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
ما در دنیای جاذبه های وهم آلود و اسارت ها  زندگی میکنیم.تیغ خواسته های غیر انسانی،غرور ،جهل،نفرت،اضطراب ،ترس و حرص روح ما را مجروح کرده است.روح ما زخمی جراحت های بسیار است.این زخمها باید التیام یابند.سکوت میتواند این زخمها را التیام بخشد

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
نفرت مانند آتشی است که در درون میسوزد و تمام شادیها را از ما دور میکند

.

.

جملات ناب جدید

.

.
امروزه در اطراف ما حلقه ای از ظلمت حاکم است،اما ظلمت تا ابد باقی نمی ماند

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
دنیا هیچ عیبی ندارد ،عیبی که می بینیم ناشی از نگرشی معیوب است

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
ترس فرزند بی ایمانی است.آن کسی که در ترس زندگی می کند،به خدا اعتقاد محکم و درستی ندارد.حتی اگر پیوسته نام خدا را به زبان بیاورد

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
ترس ، سمی است که به سرعت در سراسر سیستم بدن و ذهن منتشر میشود و قدرت اراده انسان را فلج می کند

.

.

سخنان بزرگان

.

.
متواضع باشید ،آنگاه دعاهایتان ابرها را خواهد شکافت و به عرش خدا خواهد رسید

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
به او اعتماد کن، وقتی تردیدهای تیره به تو هجوم می آورند
به او اعتماد کن ، وقتی که نیرویت کم است
به او اعتماد کن ، زیرا وقتی به سادگی به او اعتماد کنی
اعتمادت سخت ترین چیزها خواهد بود

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
چراغها بسیارند،لیک نور یکی است
نور به یک چراغ متعلق است
نور از آن یگانه عظیم و پنهان بر می آید

.

.

اس ام اس های ادبی و فلسفی

.

.
خدایا
من به تو عشق می ورزم
من میخواهم که به تو عشق بورزم
بیش از همیشه!
می خواهم که به تو بیش از هر چیز دیگر در دنیا عشق بورزم
میخواهم آنقدر به تو عشق بورزم که پریشان و سرمست شوم
مرا عشقی پاک همراه با عبودیت عطا کن!
مرا متبرک کن تا در این دنیای افسونگر سرگردان نشوم!
مرا متبرک کن تا در این دنیای رنج و درد
وسیله تو برای یاری و شفای دیگران باشم

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
دریا بی کران است و زورق من کوچک،
خدایا! به “تو” توکل میکنم که همه کس را حمایت می کنی

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
تو کنارم هستی
ای حضور تابناک!
و من آسوده ام،آرامم و خاموش. جی پی واسوانی
دست نیافتنی ترین چیز در دنیا زمانیست که از دست رفته است

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
خود بگو خدا با من است و همه چیز در دست اوست این جملات توفان را آرام می سازد

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
هرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود باشید .ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
دست نيافتني ترين چيز در دنيا زمانيست که از دست رفته است

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.

خداوند برکتی عظیم به توبخشیده است.تو چه چیزی به اوتقدیم میکنی؟هرروزچیزی هر چند کوچک به اوتقدیم کن.از روی عشق و به نیازمندان

.

.

متن کده

.

.
میان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
خدایا!

مگزار دعا کنم

که مرا از دشواریها و خطرهای زندگی

مصون داری،بلکه دعا کنم تا در رویارویی با آنها

بی باک و شجاع باشم.

مگزار از تو بخواهم

درد مرا تسکین دهی،بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخشی

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
وقتی که بر یک وسوسه ،اندیشه پلید،یا خواسته نا خوشایند  چیره می شویم واز ارتکاب به آن اجتناب ورزیم نیرویی نهفته و قدرتمند  در درون ما شکفته می شود و پاره اللهی .جودمان را تقویت می کند .
انگاه نگاهی تازه ، نیرویی نوین و خردی متعالی تر نسبت به زندگی خواهیم داشت و با ارامش و سرور بیشتری راه عشق را می پیماییم

.

.

سخن کده

.

.
اندیشیدن در زندگی مان نقش مهمی دارد اندیشیدن به نگرش‌مان شکل می دهد، اندیشه‌مان می توانیم زندگی مان را دگرگون کنیم

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
زندگی هدیه خداوند به ماست و ” شیوه زندگی ی ” ما ، هدیه ما به خداوند

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
هر یک از ما می تواند در هر زمان که بخواهد وارد خانه دوست شود….تنها لازم است کلید قفل دل خویش بگشاییم….خانه دوست پیش رویمان خواهد بود…..

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
به خدا دعا کنید تا از شما برای اجابت دعاهای دیگران استفاده کند

.

.

جمله های معنادار عمیق و پندآموز

.

.
وقتی خداوند در این نزدیکی است چرا دچار ترس می شوی؟؟

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
زندگی به نخی بسته است و بسيار نامطمئن ، هيچوقت نميدانيد که مرگ چه زمانی شما را احضار ميکند پس به هيچ چيز وابسته نباشيد هر چيز را همانطورکه پيش می آيد بپذيريد و پيوسته به خدا فکر کنيد بگذاريد که فکر خدا در زمينه آگاهی شما در همه اوقات جاری باشد…

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
مرگ مانند ماری است که پوست می اندازد . انسان نمی ميرد بلکه فقط جسم مادی خود را ترک می کند. ميتوان گفت که جسم مادی مرده است نه خود انسان، انسان نمی ميرد، نمی تواند بميرد

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
مرگ مانند غروب خورشيد است وقتيکه خورشيد در اينجا غروب ميکند در جائی ديگر طلوع ميکند و در واقع هيچگاه خورشيد غروب نميکند به همين ترتيب مرگ هم فقط يک توهم ظاهری است

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
آنچه در اين دنيا مرگ تلقی ميشود در دنيائی ديگر تولد است، زيرا زندگی نهايتی ندارد

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
شايد بعضی هاتون بگين چه کسی از اون دنيا اومده يا مرده و بعد زنده شده منظورم همان خواب جسم است ولی من يکی به اين موضوع معتقدم … معتقدم که جسم فيزيکی پس از مرگ ما که جسم ديگری است و روح در مرحله بعدی به درآن جسم ميرود که نامش((قرينه اثيری)) است و از ماده ای بسيار ظريف و اثيری تشکيل شده است…

.

.

عکس و زندگی نامه جی پی واسوانی

.

.
مبادا آن کس را که هرگز ما را فراموش نمی کند فراموش کنیم

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
خدایا!
با آزمونی رویارو هستم
بگذار با ایمان به آن که پرسشگر تویی، همان گونه که پاسخگو تویی، با آن روبرو شوم.
من بسیار نادانم، اما دانش تو بی کران است.
خدایا!
چه چیز هست که تو ندانی؟
من در این میان تماشاگری بیش نیستم، بگذار از نمایش لذت ببرم.
خدایا!
همه چیز طبق خواست تو تحقق می یابد، پس چرا باید نگران و پریشان باشم؟

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
مرد تاجر پس از نابودی کسب پر رونق  خود، تابلویی بر ویرانه خانه و مغازه اش آویخت که روی آن نوشته بود: مغازه ام سوخت! اما ایمانم نسوخته است! فردا شروع به کار خواهم کرد

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.
بزرگترین شکست از دست دادن ایمان است . متبرک کسی است که علی رغم همه رویدادها قلب خود را بسوی خدا می گیرد  و می گوید: به توتوکل میکم

.

.

اس ام اس کده

.

.
افراد بسياري را ديده ام که براي اثبات برتري دين خود دست به هر کاري مي زنند، آنها وارد مباحثاتي بي انتها مي شوند، حتي براي اثبات آن مي جنگند و حاضرند که جان خود را ببازند. اما افراد اندکي را ديده ام که مطابق با تعاليم دين خود زندگي مي کنند و گواه راستين تعاليم برتر دين در زندگي هستند

.

.

جملات و سخنان جی پی واسوانی

.

.

مجموعه کتب جی پی واسوانی: برای آن بسوی تو می آیم – گوهر خرد – با خالق هستی و….

جملات ناب کوتاه فلسفی

.

[ مطالب مرتبط با این موضوع ]

به اشتراک بگذارید »
فیسبوک گوگل پلاس توییتر فیس نما کلوب


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette