گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/jomlat-paoolo-koilo-e93.jpg

كشتی در ساحل بسیار امن تر است، اما برای این ساخته نشده است.

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 لازم نیست آدم از كوهی بالا رود تا بفهمد بلند است

*

*

سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 همیشه به قلبت بگو كه ترس از رنج از خود رنج بدتر است. تاریكترین لحظه ی شب لحظه ی پیش از برآمدن آفتاب است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 در جوانی آنگاه كه رویاهایمان با تمام قدرت در ما شعله ورند، خیلی شجاعیم، اما هنوز راه مبارزه را نمی دانیم. وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم، دیگر شجاعت آن را نداریم

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 اگر نسبت به دیگران صبور باشیم، پذیرش خطاهای خودمان ساده تر می شود

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
برای آگاهی از استعدادها و محدودیت هایتان، هیچ كس مناسب تر از خودتان نیست

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
به خاطر ترس از دست دادن، چه چیزهایی را از دست داده ایم

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 انسان باید از گذشته رها شود و از میان راههایی كه به او پیشنهاد می شود، بهترین را برگزیند

*

*

عکس پائولو كوئیلو

*

*
 از دست دادن بخشی از چیزی، بهتر است تا از دست دادن كل آن چیز

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 بسیاری از اوقات ما خودمان استعدادهایمان را می كشیم، چرا كه نمی دانیم با آنها چه كنیم

*

*

عکس نوشتته های معنادار ادبی

*

*
 مهم این نیست كه چقدر زندگی می كنیم مهم این است كه چگونه زندگی می كنیم

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 جوانی كه فراموش می كند شاخه گلی به محبوبش بدهد، سرانجام وی را از دست خواهد داد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 حقیقت همواره همان جایی است كه ایمان هست

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
 فقط خودت می دانی كه چه چیزی برایت بهترین است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
مردم جوری حرف می زنند كه همه چیز را می دانند، اما اگر جسارت داشته باشی و سؤالی بپرسی آنها هیچ چیز نمی دانند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
قلب آدمها گاهی شكوه می كند، چرا كه آدمها می ترسند بزرگترین رؤیاهایشان را برآورده كنند، به این دلیل كه یا فكر می كنند لیاقتش را ندارند و یا اینكه نمی توانند از عهده ی آن برآیند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
غرور می‌تواند برانگیزاننده ی خوبی باشد. پول نیز می‌تواند، ولی هرگز نباید آنها را هدف بدانیم

*

*

پائولو كوئیلو

*

*
 زمینی كه روی آن زندگی می كنیم بهتر خواهد شد اگر ما بهتر باشیم و بدتر خواهد شد اگر ما بدتر باشیم

*

*

جملات ناب پائولو كوئیلو

*

*
عشق، آن چیزی است كه “روح جهان” را وادار به دگرگونی و تكامل می كند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
وقتی انسان دوست می دارد، می تواند جزیی از آفرینش باشد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*

تنها یك چیز هست كه برآورده شدن رویایی را ناممكن می سازد و آن، ترس از شكست است

*

*

سخنان عاشقانه عارفانه

*

*
چشم ها قدرت روح را نشان می دهند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
نیك بختی را می توان در یك شن ساده ی صحرا یافت. چون یك دانه ی شن، یك لحظه از آفرینش است و جهان برای آفریدن آن میلیونها سال وقت گذاشته است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
ترس از رنج از خود رنج بدتر است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*

آدمها می ترسند كه بزرگترین رویاهایشان را برآورده كنند، چون یا به این می اندیشند كه سزاوار آن نیستند و یا اینكه از عهده ی آن برنمی آیند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
اگر تو به حال توجه كنی، آن را بهتر خواهی كرد و اگر حال را بهتر كنی، آنچه از پس آن می آید بهتر خواهد شد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
كسی كه به صحرا می رود نمی تواند عقب گرد كند و هنگامی كه نمی شود به عقب بازگشت، فقط باید در جستجوی بهترین راه برای پیش رفتن بود

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
تنها ترس ما این است كه آنچه را داریم از دست بدهیم، خواه زندگیمان باشد و خواه مزارعمان. این ترس زمانی از بین می رود كه بفهمیم داستان زندگی ما و داستان جهان، هر دو را یك دست مشترك رقم زده است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
پیچ و خم ها برای كاروان اهمیت ندارد، چون هدف همواره ثابت است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
هرگز نمی توانیم درباره زندگی دیگران قضاوت كنیم، چون هر كس رنجها و درماندگی های خودش را دارد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*

حظاتی هست كه جز غم و رنج چیزی رخ نمی دهد و نمی توانیم از آن دوری كنیم. تنها زمانی دلیلش را می فهمیم كه بر آن غلبه كرده باشیم

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
هر چیز در زندگی بهایی دارد؛ این آن چیزی است كه مبارزین روشنایی می كوشند بیاموزند

*

*

متن های کوتاه فلسفی

*

*
زمانی كه ما همواره در پیرامون خود افراد مشخصی را ببینیم احساس می كنیم كه آنها بخشی از زندگی ما هستند و چون بخشی از زندگی ما می شوند سرانجام تصمیم می گیرند كه زندگی ما را تغییر دهند و اگر آن گونه كه آنها آرزو دارند نباشیم از ما ناخشنود می شوند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
كسی كه به سفر عادت دارد، می داند كه همیشه لحظه ای فرا می رسد كه باید رفت

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
خداوند انتقام نست،عشق است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
در زندگی ما لحظه ای فرا می رسد كه تسلط بر زندگی را از دست می دهیم و از آن پس، سرنوشت بر هستی ما مسلط می شود و این بزرگترین گزافه ی جهان است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
تنها یك راه برای آموختن وجود دارد و آن، عمل است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
به آنچه كه پشت سر گذاشته ای نیندیش

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
آدم دوست دارد، چون دوست دارد؛ همین؛ هیچ دلیلی برای دوست داشتن وجود ندارد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
شترها خائن هستند؛ هزاران كیلومتر راه می روند، بدون اینكه هیچ نشانه ای از خستگی در آنها نمایان شود. سپس ناگهان به زانو درمی آیند و می میرند. اسبها كم كم خسته می شوند و همیشه می دانی چقدر از آنها توقع داشته باشی و چه زمانی ممكن است بمیرند

*

*

گلچین جملات پائولو كوئیلو

*

*
شر در آن چیزی نیست كه از دهان به درون می رود، شر در آن چیزی است كه از دهان بیرون می آید

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
باید صحرا را دوست داشت، اما هرگز كاملاً به آن اعتماد نكن؛ چون صحرا محك مردان است. هر گام آنها را احساس می كند و كسی را كه سربه هوا و گیج باشد خواهد كشت

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
هرگز نباید سست شد، حتی اگر راه زیادی را پیموده باشی

*

*

عکس و آثار هنرمندان

*

*

شجاعت، بزرگترین فضیلت برای كسی است كه در جستجوی “زبان جهان” است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
هر روز، ابدیت را در خود دارد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
آنچه كه بتوانی تغییر دهی، آینده ی تو نبوده است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
اشیاء به خودی خود چیزی را آشكار نمی كنند، این انسانها هستند كه با نگاه كردن به اشیاء، راه ورود به روح جهان را درمی یابند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
وقتی آدم عاشق است، همه چیز بیشتر معنا دارد

*

*

اس ام اس سخنان پائولو كوئیلو

*

*
تپه ها با حركت باد تغییر شكل می دهند، اما صحرا همیشه همان كه بوده می ماند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
در دنیا همواره كسی هست كه چشم براه دیگری است، چه در میان صحرا و چه در قلب یك شهر بزرگ

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
شاید خداوند صحرا را آفریده است تا انسان از دیدن نخلها لذت ببرد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
اگر در زمان حال باشی، زندگی تبدیل به جشنی همیشگی می شود، به عیدی بزرگ؛ چون همیشه در لحظه ای كه در آن زندگی می كنیم جریان دارد و تنها در آن لحظه ،هر كسی راهی برای آموختن دارد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
جهان، روحی دارد و كسی كه بتواند آن روح را درك كند می تواند زبان همه چیز را بفهمد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
همه ی چیزها تجلی یك چیز واحد است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
هرچه در سطح زمین است به گونه ای مداوم در حال تغییر است، چون زمین هم زنده است و زمین هم روح دارد و ما به ندرت می دانیم كه زمین در جهت منافع ما كار می كند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
وقتی كه انسان با تمام وجود چیزی را آرزو می كند، به “روح جهان” نزدیكتر است و “روح جهان”، نیرویی همواره مثبت است

*

*

پیامک های جملات پائولو كوئیلو

*

*
هیچ كس نباید از ناشناخته بترسد، چون هر انسانی می تواند آنچه را كه می خواهد به دست آورد و آنچه را كه نیاز دارد فراهم كند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
احساس پیش از وقوع، شیرجه ی سریع روح در جریان جهانی حیات است كه تاریخچه ی زندگی همه ی انسانها در آغوش آن به هم می پیوندد و یگانه می گردد، به گونه ای كه می توانیم همه چیز را بدانیم، چون همه چیز در آن نوشته است

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
پیشامد و امر ناگهانی وجود ندارد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
همه چیز در زندگی نشانه است. جهان به زبانی ساخته شده كه همه می توانند بشنوند، اما آن را فراموش كرده اند

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
تصمیم ها فقط آغاز یك ماجرا هستند. وقتی كسی تصمیمی می گیرد، خود را در جریانی تند پرتاب می كند كه او را به سوی هدفی خواهد برد

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
هرگز از رویاهایت چشم پوشی نكن؛ چشم براه نشانه ها باش

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
گاهی نمی توان جلوی جریان رودخانه ی زندگی را گرفت

*

*

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

*

*
من نمی خواهم تغییر كنم و چیزی را تغییر بدهم چون نمی دانم چگونه باید این كار را كرد؛ من كاملاً به خودم عادت كرده ام. 

*

*

عکس نوشته های سخنان پائولو كوئیلو

*

*
همه نمی توانند رویاهایشان را به یك شكل ببینند

*

*

عکس های متن دار فلسفی

*

*
وقتی كه شانس با ما است باید از آن بهره گیریم و به آن كمك كنیم، همان گونه كه شانس به ما كمك می كند

گلچین جملات و سخنان پائولو كوئیلو

 

.

[ مطالب مرتبط با این موضوع ]

به اشتراک بگذارید »
فیسبوک گوگل پلاس توییتر فیس نما کلوب


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette