گلچین جملات و سخنان ژان پل سارتر | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

گلچین جملات و سخنان ژان پل سارتر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/jomlat-sartre-smskade.jpg

جمله های کوتاه فلسفی جدید

از همه اندوهگین تر شخصی است كه از همه بیشتر می خندد

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

دمی بی خبری كافی است تا همه چیز را از دست بدهی و ناگهان هر چه را كه با تلاش به دست آورده ای، نابود می شود و از دست می رود

*

*

ژان پل سارتر

*

*

هیچ كس نمی داند در زمانهای بحرانی، وفاداری به كدام سو رو می كند

*

*

اس ام اس فلسفی جدید از ژان پل سارتر

*

*

همه نیاز به زمان دارند. آدم نباید پیش از اینكه بداند چه می گوید، نتیجه گیری كند

*

*

جمله های فلسفی فروردین ۹۴

*

*

بی دانش، نه می توان امیدوار بود نه ناامید

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

هنگامی كه چیزی از دست می رود، دیگر نمی توان آن را پس گرفت

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

تصمیم هایی وجود دارد كه هیچ كس نباید ناگزیر به گرفتن شان شود

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

تا زمانی كه مطمئن نشوم، امیدم را از دست نمی دهم

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

هرگز دری را نزن، مگر اینكه بدانی در آن سویش چه می گذرد

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

اینكه چه چیزی در كجا گفته شود، تفاوتی ندارد، اینكه آنچه نخست گفته شود، دومی باشد یا دومی، واپسین

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

مسئله تنها این نیست كه چیزها ناپدید می شوند، بلكه پس از آن، یادشان نیز نابود می شود

*

*

اس ام اس فلسفی باحال لایک خور

*

*

هر بار كه می پنداری پاسخ پرسشی را یافته ای، پی می بری كه آن پرسش، هیچ مفهومی ندارد

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

همه ی چیزهای زیبایی را كه می بینی، به ذهن بسپار، تا همیشه با تو باشند، حتی در زمانهایی كه آنها را نمی توانی ببینی

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

ناامیدی كامل می تواند در كنار درخشان ترین نوآوری ها به سر بَرَد. از كار افتادگی و شكوفایی، یكدیگر را جذب می كنند

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*
هنگامی كه آغاز به نوشتن موضوعی می كنم، ناگهان پی می برم كه درك من از آن چه اندازه اندك است

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

مردم از هر چیزی سخن می گویند، به ویژه از آنچه درباره اش هیچ نمی دانند

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

برای زنده ماندن، باید خودت را از درون بكُشی؛ از این رو بیشتر آدمها همه چیز را رها كرده اند، چون می دانند كه هر اندازه هم تلاش كنند، سرانجام می بازند و زمانی كه به این نقطه رسیدی، هر گونه مبارزه ای بیهوده است

*

*

جملات فلسفی کوتاه جدید

*

*

شاید بزرگترین دشواری، همین باشد؛ زندگی چنان كه ما می شناختیم پایان یافته، ولی هنوز كسی نیست كه بداند چه چیزی جای آن را گرفته است

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*
كمابیش كسی نیست كه بخش كوچكی از زندگی را چنان كه در گذشته بود، در وجود خود به دوش نكشد

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

اگر بخواهی از راه دویدن، خودكشی كنی، ابتدا باید خوب دویدن را یاد بگیری

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*
مرگ، تنها چیزی است كه حسی را در ما برمی انگیزد. مرگ، شكل هنری ما و تنها راه ابراز درون ناپیدا است

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

آدم باید به این امر خو بگیرد كه به كمترین ها خرسند باشد. هرچه كمتر بخواهی، با چیزهای كمتری خشنود می شوی و هر اندازه نیازهایت را كم كنی، امور زندگی ات بهتر خواهد شد

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

هنگامی كه امید می میرد، هنگامی كه می بینی كمترین امكان امیدوار بودن را از دست داده ای، فضای خالی را با رؤیا، اندیشه های كوچكِ بچگانه و داستانها پر می كنی تا بتوانی به زندگی ادامه بدهی

*

*

متن فلسفی جدید

*

*

نگذارید بچه ها گریه كنند، زیرا باران هم غنچه را تباه می كند

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

همه می گویند آرزو بر جوانان گناه نیست و من می گویم بر پیران هم!

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

تاریخ یك ماشین خودكار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلكه تاریخ همان خواهد شد كه ما می خواهیم

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*
امروز آدمی ناگزیر به دیروز تبدیل خواهد شد، اما امكان دارد فردای شما هرگز امروز نشود

*

*

جملات فلسفی خفن کوتاه

*

*

بشر جاودانه بیرون از خویشتن است. بشر با پی ریزی “طرح” خود در جهانی بیرون از خویش و با محو شدن در چنین جهانی، بشر و بشریت را به وجود می آورد

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

انسان مجموعه ای از آنچه دارد نیست، بلكه مجموعه ای است از آنچه هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*
“ارزش”، چیزی نیست جز معنایی كه شما برای آن برمی گزینید

*

*

اس ام اس فلسفی باحال

*

*

من هنگامی آزادم كه همه ی جهانیان آزاد باشند؛ تا هنگامی كه یك نفر اسیر در جهان هست، آزادی وجود ندارد

*

*

زندگی نامه ژان پل سارتر

*

*
بشر از ابتدا موجود ساخته و پرداخته ای نیست؛ بلكه با برگزیدن اخلاق خود، خویشتن را می سازد

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

هیچ كس نمی تواند آزادی خود را هدف خویش سازد، مگر اینكه آزادی دیگران را نیز به همان گونه هدف خود قرار دهد

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

فلسفه ی متكی به احتمالات كه وابسته به حقیقتی نباشد، محكوم به نیستی است

*

*

عکس و بیوگرافی ژان پل سارتر

*

*

من همیشه می توانم آزادانه انتخاب كنم، اما باید بدانم كه اگر انتخاب نكنم، باز هم انتخابی كرده ام

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

شخص قهرمان، خود، خویشتن را قهرمان می كند

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

آنچه به بشر امكان زندگی می دهد، تنها عمل است

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

امكان عشق، چیزی جز آنچه از عشق تجلی می كند نیست

*

*

تحقیق در مورد فیلسوفان

*

*

آنچه آدمی را سست عنصر می سازد، عمل گریز یا تسلیم است

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

بشر وجود ندارد، مگر در حدی كه طرح های خود را تحقق می بخشد. بنابراین، جز مجموعه ی اعمال خود، جز زندگانی خود، هیچ نیست

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

عشقی جز آنچه به مرحله ی تحقق درمی آید، وجود ندارد

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

بشر، محكوم است، زیرا خود را نیافریده و در عین حال، آزاد است، زیرا همین كه پا به جهان گذاشت مسئول همه ی كارهایی است كه انجام می دهد

*

*

جملات کوتاه پندآموز

*

*
كسی كه دروغ می گوید و با گفتن اینكه همه ی مردم چنین نمی كنند، برای خود عذری می تراشد، كسی است كه با وجدان خود بر سر ستیز است

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

كار جهان بر این مدار است كه گویی تمام آدمیان، چشم بر رفتار هر یك از افراد دوخته اند و روش خود را طبق رفتار همین یك نفر تنظیم می كنند

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

زمانی كه (توهم جاودان بودن) را از دست بدهی، زندگی هم معنایش را از دست می دهد.ژان پل سارتر

*

*

متن و سخنان فیلسوفانه از ژان پل سارتر

*

*

فقرا نمی دانند كه تنها دلیل آنها برای زندگی، تمایل ما به تظاهر در برخورداری از فضیلت سخاوت است

سخان پندآموز جدید

.

[ مطالب مرتبط با این موضوع ]

به اشتراک بگذارید »
فیسبوک گوگل پلاس توییتر فیس نما کلوب


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette