اس ام اس التماس دعا | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

موضوعات: اس ام اس التماس دعا

متن، اس ام اس و جملات زیبای التماس دعا

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-sms-eltemas-doa-b93.jpg

متن و جملات التماس دعا

درسکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعائیم هنوز

*

*
اس ام اس التماس دعا

اس ام اس کده

*

*
خدایا!

گفتم خسته ام ، گفتی:لاتقنطوامن رحمة الله(زمر/۵٣)

گفتم : هیچکس نمیدونه تو دلم چی میگذره ، گفتی : إن الله یحول بین المرءقلبه (إنفال/٢۶)

گفتم : هیچکسی روندارم ، گفتی : نحن أقرب إلیه لحبل الورید(ق/١۶)

گفتم : فراموشم نکردی؟ گفتی : فاذکرونی اذکرکم (بقره/١۵٢)

التماس دعا

*

*
اس ام اس های التماس دعا جدید

اس ام اس کده

*

*

چه دعایی کنمت بهتر از این:

خنده ات از ته دل

گریه ات از سر شوق

و دلت کلبه ای از مهر و صفا

قلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا