اس ام اس به سلامتی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

موضوعات: اس ام اس به سلامتی

متن، جمله و استاتوس به سلامتی…

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/03/status-be-salamty-f95.jpg

متن، جمله و استاتوس به سلامتی…

به سلامتی
آرزوهایی که هیچگاه لمس نکردی
به سلامتی
عشقی که طالعش با تو نبود
و هنوزم دوستش داری
به سلامتی
شب هایی که تو در تنهاییت گریه کردی و ندانستی چرا…

*

*

متن و جمله به سلامتی

*

*

به خزان من نخند
من هم روزى بهارى داشتم
روز مادر پيشاپيش
بر تمام
مادران ايران زمين فرخنده باد??

*

*

اس ام اس به سلامتی

*

*

فرزانگی آن است که
در زمان ناب اکنون
حضوری کامل و تمام داشته باشیم
من این حقیقت را از
کودکان آموخته ام!

متن و اس ام اس به سلامتی – بهمن ۹۳

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/matn-va-sms-be-salamat-bahman93.jpg

متن و جملات باحال به سلامتی

به سلامتی غم سینه

که از هر پرس سینه ای تو باشگاه سنگین ترِ

*

*

گلچین اس ام اس به سلامتی

اس ام اس کده

*

*

به سلامتی قطار

که واگناش همیشه پشت هم هستن

*

*

اس ام اس خفن به سلامتی

اس ام اس کده

*

*

به سلامتی مگس کش

که همه به چشم قاتل نگاش میکنن

اما کسی نفهمید که از خودش هیچ اراده ای نداش