آبودانی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آبودانی

جک خنده دار آبادانی – جوک آبادانی – اس ام اس آبادانی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/12/jok-abadani-a94.jpg

آبادانیه میره خواستگاری، پدر دختره میپرسه: شغل ثابت داری؟!
آبادانیه میگه:کا، امام جمعه تهرون بعد سی سال هنو موقته، تو از مو جنگ زده شغل ثابت میخای؟!

*

*

اس ام اس خنده دار آبادانی

*

*

دو تا آبادانی رو بردن جهنم، فرداش با لباس سیاه و کثیف برگشتن
پرسیدن چرا اینطوری شدید؟
گفتن: خدا وکیلی کار دو نفر نبود ولی خاموشش کردیم!

*

جوک خنده دار آبادانی

*

*

ﺍﺯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯿﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﺍﺑﻮﻟﻬﻮﻝ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ؟
ﻣﯿﮕﻪ: ﺍﺭﻩ ﺑﭽﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻮﻧﻪ!
ﻣﯿﮕﻦ: ﺍﺑﻮﺍﻟﻬﻮﻝ ﺗﻮ ﻣﺼﺮﻩ
ﻣﯿﮕﻪ: ﺁﺭﻩ، ﺟﻨﮕﺰﺩﻩ ﮐه  ﺷﺪﯾﻢ ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻣﺼﺮ، ﻣﺎﺭﻓﺘﯿﻢ ﺍﻫﻮﺍﺯ!
ﻣﯿﮕﻦ: ﺑﺎﺑﺎ ﺍﺑﻮﻟﻬﻮﻝ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺴﺘﺶ
ﻣﯿﮕﻪ: بهش ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻻﻑ ﻧﺰﻥ خدا سنگت میکنه