آب از سرچشمه گل آلود است | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آب از سرچشمه گل آلود است

معنا و تفسیر ضرب المثل “آب از سرچشمه گل آلود است”

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/11/zarb-ol-masal-ab-a94.jpg

معنا و تفسیر ضرب المثل

“آب از سرچشمه گل آلود است”

شرح: ضرب المثل آب از سرچشمه گل آلود است، ریشه این ضرب المثل مصداق بی کفایتی و تدبیر نادرست شخصی که در رأس آن امور می باشد، سرچشمه می گیرد، چرا که تا آب از سرچشمه گل آلود نباشد، تیرگی به آن نمی گذرد و زلالی و روانی آن حفظ می شود. این ضرب المثل، از زبان بیگانه به فارسی ترجمه شده است.
گویند که خلفای اموی جمعا ١۴ نفر بوده اند، که ازسال ۴١ تا ١٣۶ هجری در سرزمین پهناور اسلامی خلافت می کرده اند. در میان ایشان هیچ یک در مقام فضیلت و تقوی همتای خلیفه هشتم، عمر بن عبدالعزیز، نبوده است. این خلیفه تعالیم اسلامی را تمام و کمال اجراء می کرده است. دوران کوتاه خلافتش توام با عدل و داد بود و بدون تکلف و تجمل زندگی می کرد. روزی این خلیفه از عربی شامی پرسید: عاملان من در دیار شما چه می کنند و رفتارشان چه گونه می باشد؟
عرب شامی با تبسمی رندانه بگفت: اذا طابت العین، عذبت الانهار، یعنی چون آب در سرچشمه صاف و زلال باشد، در نهرها و جویبارها نیز صاف وزلال خواهد بود.
میرخواند این سخن را از افلاطون می داند که گفت: پادشاه مانند جوی بسیار بزرگ آب است که به جوی های کوچک منشعب می شود. پس اگر آنجوی بزرگ شیرین باشد، آب جوی های کوچک را بدان منوال توان یافت و اگر تلخ باشد، همچنان.
فریدالدین عطار نیشابوری این سخن را به عارف عالی قدر ابوعلی شقیق بلخی نسبت داده، که چون قصد کعبه کرد و به بغداد رسید، هارون ارشید او را بخواند و بگفت: مرا پندی ده! شقیق ضمن مواعظ حکیمانه پاسخ داد: تو چشمه ای و عمال جوی ها. اگر چشمه روشن بود، تیرگی جوی ها زیان ندارد، اما اگر چشمه تاریک بود، به روشنی جوی هیچ امید نبود.
در هر صورت این سخن از هرکس و هر کشوری باشد، ابتدا به زبان عرب در آمده و ار آن جا به زبان فارسی منتقل گشته است. ولی به مصداق “الفضل للمتقدم” باید ریشه عبارت بالا را در گفتار افلاطون جست که بعد ها متاخران آن را به صور و اشکال مختلف در آورده اند…. ریشه ضرب المثل فارسی آب از سرچشمه گل آلود است