آب زیر کاه | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آب زیر کاه

ضرب المثل “آب زیر کاه”

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/11/zarbolmasal-ab-a9421.jpg

ضرب المثل “آب زیر کاه”

به همراه تفسیر و ریشه یابی

شرح: ضرب المثل “آب زیر کاه” در باره کسی به کار می رود که در لباس دوستی و خیر خواهی برای دستیابی به اهداف خود، پایه مکر و عذر و حیله بنا می کند و دیگران را فریب داده و به آنها خیانت می کند.
در زمانهای قدیم برخی از قبایل که به علت ضعف و ناتوانی، جز از طریق مکر و حیله یارای مبارزه و مقابله با دشمن را نداشتند، در مسیر حرکت دشمن که از میان مزارع و کشتزارها می گذشت باتلاق هایی پر از آب حفر میکردند و روی آن را بصورت طبیعی با کاه و علف می پوشانند تا دشمن هنگام عبور از این مناطق درآن ها افتاده و غرق شود. بدین ترتیب پیشتازان سپاه دشمن و سوارکاران آن ها در این باتلاق های سرپوشیده می افتادند و با کند شدن پیشروی آنان، این فرصت برای مدافعان آن منطقه فراهم می گردید تا سپاه خود را آماده و تجهیز نمایند. شرحی بر ضرب المثل های قدیمی ادبیات فارسی