آب که از سر گذشت | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آب که از سر گذشت

ضرب المثل “آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب”

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/11/zarbolmasal-ab-a941.jpg

ضرب المثل “آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب”

به همراه ریشه یابی و تفسیر ادبی

شرح: آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع، چه یک نی چه صد نی، و یا آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، کنایه از وقتی می باشد که کار خراب می شود و آنچه که نبايد بشود شد ديگر زياد و کمش فرقي نمي کند.
در زمان های دور در جیحون سرمای سختی بود، گاوچرانی در همین ایام، گاومیش های خود را از رود جیحون می گذراند که به دلیل طغیان آب رودخانه در روزهای قبل به عمق رود افزوده شده بود، گاوچران چون یک یک گاومیش های خود از آب گذراند به سالار گاومیش خود رسید چون خواست او را ز جیحون بگذراند به داخل آب رفت و چون آب از سرش بیشتر شد به راه خود در عمق پاینتر رودخانه ادامه داد شخصی به وی گفت: ای مرد آب که از سر گذشت چرا به راهت ادامه دادی؟
گاوچران جواب داد: در فصل سرما، آب که از سر گذشت در جیحون چه به سری چه به وجبی چه به نیزه ای چو به زرعی
و امروز شد: اب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. شرحی بود بر یکی از ضرب المثل های قدیمی