آثار اسدی توسی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار اسدی توسی

بیوگرافی و زندگی نامه کامل اسدی توسی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/02/biuography-asady-tosi-b94.jpg

بیوگرافی و زندگی نامه کامل اسدی توسی

شرح: ” ابونصر علی بن احمد اسدی توسی” از شاعران بنام ایرانی در قرن ۵ هجری بوده  و سراینده ی اثر حماسی گرشاسپ نامه می باشد. او به نقل مجمع الفصحاء در سال ۴۶۵ هجری زندگی را بدرود گفت. آرامگاه اسدی طوسی در شر تبریز است. وی نظم گرشاسپ نامه را در سال ۴۵۸ هجری قمری به اتمام رساند. گرشاسپ نامه در میان آثاری که به پیروی از شاهنامه ی فردوسی نگاشته شده اند، یکی از متنهای بسیار موفق به شمار می آید. اسدی توسی از چند جهت دیگر هم در تاریخ ادبیات ایران دارای اهمیت می باشد: از جمله کهن ترین دستنویس فارسی که تاکنون یافت شده است ‌(الابنیه عن حقائق الادویه) به خط اسدی توسی می باشد. افزون بر این او نخستین واژه نامه ی پارسی را (بنا بر آنچه تا امروز به دست ما رسیده است) به نام لغت فرس تدوین کرده است.
محتوای این کتاب توسط آقای سیاوش کیانی از روی تصحیح زنده یاد حبیب یغمایی واژه نگاری شده است.

گردآوری و بازنشر: اس ام اس کده