آثار اعتصامی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار اعتصامی

آثار پروین اعتصامی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/02/asar-parvin-etesamy-e94.jpg

آثار پروین اعتصامی

در این پست گلچینی از قصاید پروین اعتصامی را مرور خواهیم کرد. آثار و اشعار پروین اعتصامی در آرشیو سایت اس ام اس کده موجود می باشد

تا ببازار جهان سوداگریم
گاه سود و گه زیان میوریم
گر نکو بازارگانیم از چه روی
هرگز این سود و زیانرا نشمریم

جان زبون گشته است و در بند تنیم
عقل فرسوده است و در فکر سریم
روح را از ناشتائی میکشیم
سفره‌ها از بهر تن میگستریم

گر چه عقل آئینه کردار ماست
ما در آن آئینه هرگز ننگریم
گر گرانباریم، جرم چرخ چیست
بار کردار بد خود میبریم

چون سیاهی شده بضاعت دهر را
ما سیه کاریم کانرا میخریم
پند نیکان را نمیداریم گوش
اندرین فکرت کازیشان بهتریم

پهلوان اما بکنج خانه‌ایم
آتش اما در دل خاکستریم
کاردانان راه دیگر میروند
ما تبه‌کاران براه دیگریم

گرگ را نشناختستیم از شبان
در چراگاهی که عمری میچریم
بر سپهر معرفت کی بر شویم
تا بپر و بال چوبین میپریم