آثار اقبال لاهوری | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار اقبال لاهوری

گلچین شعرهای دوبیتی عارفانه – اقبال لاهوری

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/03/sherhay-eghbal-lahoty-e94.jpg

گلچین شعرهای دوبیتی عارفانه

اقبال لاهوری

سرود رفته باز آید که ناید؟
نسیمی از حجاز آید که ناید؟
سرآمد روزگار این فقیری
دگر دانای راز آید که ناید؟

*

*

گلچین اشعار دوبیتی ناب

*

*

اگر می آید آن دانای رازی
بده او را نوای دل گدازی
ضمیر امتان را می کند پاک
کلیمی یا حکیمی نی نوازی

*

*

شعرهازی زیبای دوبیتی

*

*

متاع من دل درد آشنای است
نصیب من فغان نارسای است
بخاک مرقد من لاله خوشتر
که هم خاموش و هم خونین نوای است

گزیده هایی از ارمغان حجاز – اقبال لاهوری

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/02/iqbal-hejaz-b94.jpg

گزیده هایی از ارمغان حجاز

اقبال لاهوری

دل ما بیدلان بردند و رفتند
مثال شعله افسردند و رفتند
بیا یک لحظه با عامان در آمیز
که خاصان باده ها خوردند و رفتند

*

*

شعرهای اقبال لاهوری

*

*

سخن ها رفت از بود و نبودم
من از خجلت لب خود کم گشودم
سجود زنده مردان می شناسی
عیار کار من گیر از سجودم

*

*

آثار اقبال لاهوری

*

*

دل من در گشاد چون و چند است
نگاهش از مه و پروین بلند است
بده ویرانه ئی در دوزخ او را
که این کافر بسی خلوت پسند است

بیوگرافی، زندگینامه و آثار اقبال لاهوری

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/02/eghbal-lahori-b94.jpg

(بیوگرافی، زندگینامه و آثار اقبال لاهوری)

شرح: “علامه محمد اقبال لاهوری” در سال ١٨٧٣ میلادی در شهر سیالکوت ایالت پنجاب هند زاده شد. وی در لاهور تحصیل نمود و بعد در کمبریج و مونیخ به مطالعه در فلسفه و حقوق مشغول گردید. سپس به لاهور مراجعت کرد و به وکالت مشغول شد. وی اعتقاد داشت که روح قرآن با تعلیمات یونانی سازگاری ندارد و بسیاری از گرفتاریها از اعتماد به یونانیها ناشی شده است. تشویق اقبال به بازگشت اسلام به صحنه ی سیاست و ضدیت با تمدن غرب و رد دستاوردهای فرهنگی و علمی غرب از مسائلی می باشد که مورد توجه و استقبال و گاه مورد انتقاد گروه هایی از اندیشمندان جهان می باشد. سرانجام اقبال لاهوری در سال ١٩٣٨ میلادی زندگی بدرود گفت.

آثار اقبال لاهوری به شرح زیر می باشد:
جاویدنامه
پس چه باید کرد؟
ارمغان حجاز
اسرار خودی
رموز بیخودی
پیام مشرق
زبور عجم

گردآوری و بازنشر: اس ام اس کده