آثار بزرگان | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار بزرگان

متن،جملات و سخنان كریستین بوبن

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/jomlat-christian-bobin-o94.jpg

جملات و سخنان نویسندگان فرانسوی

اسراری در این سوی زندگی وجود دارند و اسراری در آن سو. همه جا پُر از اسرار است؛ بهتر آنكه اسرار را پذیرا باشیم و چیزی نپرسیم

*

*

متن و جمله های کوتاه از كریستین بوبن

*

*

بهتر است آدم كارهای كمی انجام دهد، ولی از آنها لذت كامل ببرد

*

*

عکس نوشته های فلسفی جدید

*

*
كسی كه بتواند كارهای كوچك‌تر را انجام بدهد، در كارهای بزرگتر هم كامروا می‌شود، یا برعكس