آثار رضی‌الدین آرتیمانی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار رضی‌الدین آرتیمانی

شعر غمگین و دردناک گوهر عشق از رضی‌الدین آرتیمانی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/04/sher-gohar-esgh-artimani-o95.jpg

شعر غمگین و دردناک گوهر عشق

شاعر: رضی‌الدین آرتیمانی

الهی سوختم بی غم الهی
کرامت کن نم اشکی و آهی
چه اشک، اشکی که چون ریزد ز مژگان
شود دامان ازو رشک گلستان

چه آه آهی که چون از دل زند سر
بسوزاند دل یاقوت احمر
دل بی‌عشق بر جان بس گران است
سر بی‌شور مشتی استخوان است

تو را خلد و مرا باغ و چمن عشق
تو را حور و مرا گور و کفن عشق
ز عشق از هر چه برتر میتوان شد
خدا گر نه، پیمبر میتوان شد

اگر یزدان پاک از لات عشق است
جهان را قاضی الحاجات عشق است
نداند عقل راه خانه ی عشق
که عقل کل بود دیوانه ی عشق

خراب عشق آباد ی ندارد
بد و نیک و غم و شادی ندارد
نداند دوست از دشمن گل از خار
برش یکسان بود تسبیح و زنار

ز لذتهای عالم گر کنم یاد
بجز خون جگر چشمم مبناد
مبادا مرهم داغم جز آتش
رضی خواهی بعالم گر دلی خوش

گردآوری و بازنشر: شعر و ادب پارسی

شعر قصیده کوی عشق از آثار رضی‌الدین آرتیمانی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/04/sher-artimany-f95.jpg

شعر قصیده کوی عشق از آثار رضی‌الدین آرتیمانی

در خرابات مجانین کن گذر
تا ببینی رسم و آئین دگر
عادت اینجا ترک رسم و عادت است
رسم، اینجا ترک جان و ترک سر

کوی عشق است این و در وی صد بلا
راه عشق است این و در وی صد خطر
حضرت عشق است اینجا باش باش
سر مده اینجا عنان آهسته‌تر

آسمان اینجا ببوسد آستان
جبرئیل اینجا بریزد بال و پر
زهرهٔ شیران شود اینجا به آب
پا منه اینجا نداری تاب اگر

جان دهند اینجٰا برای درد دل
سر نهند اینجا برای دردسر
الامان اینجا کنند از الامان
الحذر اینجا کنند از الحذر

عقل ازین سودا نهاده سر به کوه
کوه از این غوغا شده زیر و زبر
کوشش و خواهش در اینجا لنگ و کور
بینش و دانش در آنجا کور و کر

سر نمی‌دارد خبر اینجا ز پا
پا نمیدارد خبر اینجا ز سر
کس نزد اینجا دم از چون و چرا
کس نگفت اینجا حدیث خیر و شر

هیچکار اینجا نیامد مال و جاه
هیچ بار اینجا ندارد زور و زر
جان نبرده هر کس اینجا برده جان
سر نبرده هر کس اینجا برده سر