آثار سنایی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار سنایی

بیوگرافی، زندگینامه و آثار سنایی غزنوی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/03/zendgi-name-sanaee-e94.jpg

بیوگرافی، زندگینامه و آثار سنایی غزنوی

شرح: تخلص سنایی متعلق به ابوالمجد مجدود بن آدم شاعر و عارف بزرگ و نامدار نیمه ی دوم سده پنجم و نیمه ی اول سده ی ششم هجری می باشد. وی در سال ۴۶۳ یا ۴۷۳ هجری قمری در غزنین زاده شد. چنانچه از شعر سنایی برمی آید وی به تمام دانشهای زمان خود آگاهی و آشنایی و در برخی تبحر و استادی داشته است. سنایی در سال ۵۲۵ یا ۵۳۵ هجری قمری در سن ۶۲ سالگی دار فانی را وداع گفته است. از آثار سنایی غیر از دیوان قصیده و غزل و ترکیب و ترجیع و قطعه و رباعی، مثنوی های او معروف و بدین شرح می باشند: مثنوی های حدیقه الحقیقه، طریق التحقیق، کارنامه ی بلخ، سیر العباد الی المعاد، عشق نامه و عقل نامه. سه مکتوب و یک رساله ی نثر نیز به وی نسبت داده شده است.
آثار سنایی غزنوی به شرح زیر می باشد:
دیوان اشعار
حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه
طریق التحقیق

گردآوری و بازنشر: اس ام اس کده