آثار علی شریعتی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار علی شریعتی

بیوگرافی دکتر علی شریعتی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/09/ali-shariati-m94.jpg

(بیوگرافی دکتر علی شریعتی)

شرح: “علی شریعتی” در سوم آذر سال ۱۳۱۲ در روستای کویری کاهک از توابع مزینان در نزدیکی سبزوار بدنیا آمد. تاریخ نشان داده است که میان شرایط اجتماعی و تکامل اندیشه روشنفکران تاثیر متقابلی حکمفرماست. معمولاً یک روشنفکر حساس و صادق در یک محیط غیرانسانی احساس خفگی می‌کند و علیه نابرابری و استثمار دست به طغیان می‌زند. او با نیروی اندیشه اش که از طریق سخن گفتن و نوشتن بیان می‌شود، علیه سیستم فاسد جامعه اش اعلان “جهاد” می‌کند.

وی تحت تاثیر سنتهای خانواده اش، بویژه افکار نوگرایانه پدرش محمدتقی شریعتی، قرار گرفت. پدربزرگش آخوند حکیم و عموی پدرش عادل نیشابوری از دانشمندان فقه، فلسفه و ادب بشمار می‌آمدند. پدرش “کانون نشر حقایق اسلامی” مشهد را بنیان نهاد و از مبتکرین و آغازگران جنبش نوین اسلامی بحساب می آید. او یکی از متفکران مسلمان بود و در عین حال، رویکردی انقادی نسبت به برخی از باورهای مذهبی داشت. شریعتی به‌طور خاص، تشیع صفوی را مغایر با تشیع علوی و مظهر سنت مسخ شده میداند و آن را توام با اسارت پذیری، خرافه، تقلید و جبرگرایی معرفی می‌کرد. شریعتی همچنین از نگاه سطحی به مدرنیته نیز انتقاد میکرد و معتقد بود که راه پیشرفت و ترقی ملتهای شرقی، متفاوت از راهی است که غرب پیموده است. البته استفاده آگاهانه از تجربیات مدرنیته در غرب، مورد پذیرش شریعتی قرار داشت. او از پیرامون به مرکز مبارزه وارد شد و به شاخه مشهد نهضت مقاومت ملی به رهبری سید محمود طالقانی مهندس مهدی بازرگان و یدالله سحابی پیوست. شریعتی یکی از سخنگویان و فعالان آتشین این نهضت علیه سلطه و استثمار غرب در ایران بود. فعالیتهای بیدارگرانه اش باعث دستگیری او در سال ۱۳۳۶ و انتقال فوری اش به زندان قزل قلعه در تهران به مدت هشت ماه شد.

بقیه زندگینامه علی شریعتی در ادامه مطلب…