آثار مسعود سعد | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار مسعود سعد

بیوگرافی، زندگینامه و آثار مسعود سعد سلمان

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/05/masood-sad-o95.jpg

بیوگرافی، زندگینامه و آثار مسعود سعد سلمان

شرح: مسعود بن سعد بن سلمان از شاعران بنام نیمه ی دوم قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم ه.ق می باشد. وی اصالتا همدانی بوده و بین سالهای ۴۳۸ تا ۴۴۰ در لاهور دیده به جهان گشود. منصوب بودن در مشاغل دیوانی موجب دو بار و مجموعاً ۱۸سال زندانی شدن وی شد. بعد از آزادی از دومین دوره ی اسارت به سمت کتابداری سلطان مسعود و بعد از او عضدالدوله شیرزاد بن مسعود و ملک ارسلان بن مسعود و بهرامشاه بن مسعود مشغول گشت و تا زمان مرگش در سال ۵۱۵ هجری قمری نزد ایشان تقرب داشت. دیوان مسعود سعد مکرر به طبع رسیده و مشتمل بر ۱۶۰۰۰ بیت است. به غیر از دیوان فارسی، دو دیوان تازی و هندی به مسعود سعد نسبت داده اند. مجموعه حبسیه های مسعود سعد معروف می باشد.

گرداروی و بازنشر: جمله کده