آثار ملک‌الشعرای بهار | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار ملک‌الشعرای بهار

شعر قصیده زیبای ملک‌الشعرای بهار – با نام گروه لئام

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/04/sher-malek-shora-f95.jpg

شعر قصیده زیبای ملک‌الشعرای بهار – با نام گروه لئام

افتاده ایم سخت به دام
در جنگ این گروه لئام
قومی ندیده سفره ی باب
جمعی ندیده چهره ی مام

یک‌سر ز جهل‌، دشمن‌علم
جمله به طبع‌، خصم کرام
ما صاحب ستور ولیک
در چنگ این گروه‌، زمام

در فضل‌، ناتمام ولی
در بددلی و جهل‌، تمام
کرده بسی حرام‌، حلال
کرده بسی حلال‌، حرام

بگریخته به مذهب دیو
از مذهب رسول و امام
خصم انام و دشمن ملک
منفور ملک و خیل انام

دارند ازو طمع‌، زر و مال
بر هرکه می‌کنند سلام
بنشسته بر بساط طرب
از شام تا سپیده ی بام

تا شام‌، غرق حیله ی روز
تا روز، مست جرعه ی شام
روز آشنای مکر و حیل
شب آشنای شرب مدام

بسته ز کید و مکر و فریب
همچون زنان به روی‌، پنام
نه دستیار عز و شرف
نه پای‌بند شهرت و نام

جمعی فضول و منکر فضل
برخی عوام و خصم عوام
لرزنده از خیانت و خوف
پیش بروز شورش عام

هرگز به حق نکرده قعود
هرگز به حق نکرده قیام

گردآوری و بازنشر: شعر و ادبیات