آثار منوچهری | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار منوچهری

گلچین شعر و ابیات فارسی از منوچهری

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/04/ashare-manochery-f95.jpg

گلچین شعر و ابیات فارسی از منوچهری

چو رستم گشت در کوشش، چو حاتم گشت در بخشش
چو لقمان گشت در حکمت، چو سلمان گشت در عرفان

مهره ی ناچخ بکوبد مهره‌های گردنان
نشتر ناوک بکاود عرقهای سهمگین

نوآیین مطربان داریم و بربطهای گوینده
مساعد ساقیان داریم و ساعدهای چون فله

بکرده راست با مزمار شهرود
بکرده راست با بربط ربابا

چون قلم بست او میان در هجو تو لیکن دهانش
چون دوات از گفته‌های خویشتن پر لوش باد

هر که را شاه جهان بردارد و بنوازدش
در سخا گر قطره‌ای باشد چو صد دریا شود

آن نمی بینی که در باغ و چمن از خارها
در بهاران ز ابر نیسانی چه گل پیدا شود

آهو با شیر کی تواند کوشید
جوگک با باز کی تواند پرید

زده به بزم تو رامشگران به دولت تو
گهی چکاوک و گه راهوی و گهی قالوس

درع بش، آتش جبین، گنبد سرین و آتش کتف
مشک دم، عنبر خوی و شمشاد موی و سر و یال

گر ندانی ز زاغور بلبل
بنگرش گاه نغمه و غلغل

آرغده بر ثنای تو جان منست از آنک
پرورده ی مکارم اخلاق تو منم

عجب دلتنگ و غمخوارم، ز حد بگذشت تیمارم
تو گویی در جگر دارم دو صد یاسیج گرگانی

ز کین تو غمناک گردد عدو
ز داشاب تو شاد گردد ولی

گردآوری و بازنشر: شعر و ادبیات فارسی

ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد دامغانی- منوچهری

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/02/manochehry-b94.jpg

ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد دامغانی

منوچهری

شرح: “ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد دامغانی” ، با تخلص منوچهری، شاعر نیمه ی نخست قرن ۵ ه.ق می باشد. او پس از تحصیل علوم و فضایل به حضور امیر منوچهر فلک المعالی پسر شمس المعالی امیرقابوس و شمگیر والی گرگان رسید و از این رو تخلص منوچهری را به وی داده اند. منوچهری بر ادب عربی و اشعار شاعران عرب و بر احوال و آثار شاعران پارسی احاطه داشت و نیز بر علوم دینی واقف بود و در دربار سلطان محمود غزنوی جایگاهی والا داشت. او ظاهراً مبتکر سبک شعری مسمط می باشد. دیوان منوچهری مکرر به طبع رسیده و قریب به سه هزار بیت دارد. درگذشت منوچهری در سال ۴۳۲ هجری قمری بوده، و گویا در جوانی دار فانی را وداع گفته است.

گردآوری و بازنشر: اس ام اس کده