آثار هجویری | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار هجویری

بیوگرافی، زندگینامه و آثار هجویری

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/05/hojviri-o95.jpg

بیوگرافی، زندگینامه و آثار هجویری

شرح: علی ابن عثمان جلابی هجویری غزنوی، در اواخر سده ی چهارم در جلاب غزنه زاده شد، وی از بزرگان صوفیه می باشد. کتاب معروف او “کشف المحجوب” از قدیمی ترین و مهم ترین مراجع درباره ی تصوف به زبان فارسی است که عطار از آن در تذکر‌ة الاولیا فراوان بهره جسته است. نثر این کتاب از نمونه های شاخص نثر دوره ی اول زبان پارسی می باشد. از قرائن این گونه استنباط می شود که تألیف این کتاب پیش از ۴۶۵ قمری آغاز شده و پس از ۴۶۹ خاتمه یافته است. وفات هجویری حدود سال ۴۷۰ هجری قمری در لاهور بوده است.

گردآوری و بازنشر: زندگینامه و بیوگرافی بزرگان