آثار وحشی بافقی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار وحشی بافقی

بیوگرافی وحشی بافقی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/11/vahsi-bafghi-a94.jpg

(بیوگرافی وحشی بافقی)

شرح: “مولانا شمس الدین” ملقب به کمال الدین محمد وحشی بافقی، از جمله شاعران نامی کشور ایران در سده دهم می باشد، وی در سال ۹۳۹ ه.ق در شهر بافق زاده شد. کلیات بافقی از نه هزار بیت قصیده، ترکیب بند و ترجیع بند، غزل، قطعه، رباعی و مثنوی متجاوز می باشد. بافقی نیز شاعری بلند همت، حساس، وارسته و گوشه گیر بود، با این حال که شاعران هم عصر وی برای دستیابی به مزایای دربار گورکانی هند، امیران و بزرگان آن دولت، به هند مهاجرت رهسپار میشدند، بافقی نه تنها از ایران خارج نشد، حتی از بافق فقط برای مدتی به کاشان رفت، و بعد از آن تمام عمر خویش را در یزد گذراند. غزل های وحشی سرآمد اشعار او می باشد و از نظر ارزش و مقام، جزو رتبه های اول شعر غنایی فارسی به حساب می آید. در اکثر آن غزل ها، احساسات و عواطف شدید و درد و تألم درونی شاعر با زبانی ساده و روان و دلپذیر با نیرومندی هر چه تمامتر به رشته تحریر کشیده شده است.
بافقی نیز دو مثنوی به استقبال از خسرو و شیرین نظامی در کارنامه خود دارد، یکی با عنوان ”ناظر و منظور“ و دیگری بتحت عنوان “فرهاد و شیرین”. مثنوی اول در سال ۹۶۶ خاتمه یافته و شامل ۱۵۶۹ بیت می باشد، لیکن مثنوی دوم نیز که از شاهکارهای ادب دراماتیک پارسی می باشد، از زمان زندگی شاعر شهرت زیادی پیدا کرد، لیکن وحشی بافقی بیش از ۱۰۷۰ بیت از آن را تدوین نکرد، و ادامه آن را “وصال شیرازی”، شاعر مشهور سده سیزدهم هجری سروده و با افزودن ۱۲۵۱ بیت به آن، آن را به اتمام رسانده است. شاعر دیگری با نام “صابر” بعد از وصال نیز، ۳۰۴ بیت بر این منظومه افزوده است. وحشی بافقی در سال ۹۹۱ ه.ق در شهر یزد دیده از جهان فرو بست.