آثار و اشعار برتولت برشت | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار و اشعار برتولت برشت

جملات حکیمانه زیبا از برتولت برشت

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2014/12/bertolt-bresht-day93.jpg

جملات و سخنان حکیمانه زیبا از برتولت برشت

می گویند:زمانی که داری، بخور، بنوش و شادباش.
اما چگونه می توانم بخورم و بیاشامم
هنگامی که می دانم
آن چه را که خوردنی است
از دست گرسنه ای ربوده ام
و تشنه ای به لیوان آب من محتاج است

*

*

شعرهای حکیمانه و زیبا

اس ام اس کده

*

*
پسرم می پرسد:
چرا باید ریاضی بخوانم ؟
دلم می خواهد بگویم لازم نیست
بی خواندن هم خواهی دانست دو تکه نان
بیش از یک تکه است….

*

*

اس ام اس و شعرهای پند آموز

اس ام اس کده

*

*

آقای نخست وزیر مشروب نمی خورد
آقای نخست وزیر دود نمی کشد
آقای نخست وزیر در خانه ای حقیر اقامت دارد
ولی بیچارگان حتی خانه ی حقیری هم ندارند .

کاش گفته می شد:
آقای نخست وزیر مست است
آقای نخست وزیر دودی است
اما حتی یک فقیر میان مردم نیست.