آثار و اشعار طالب آملی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار و اشعار طالب آملی

گلچین شعرهای طالب آملی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/sherhay-taleb-amoli-day93.jpg

گلچین شعرهای طالب آملی

دل نقدِ جان به خاکِ در دلسِتان سپُرد
بوسید آستانْشْ وَ با بوسه جان سپرد
اندوه عشق بر در غمخانهٔ دلم
قفلی زد و کلید به دست فغان سپرد
مست آمدم به سیر چمن، ناگهان نسیم
رنگ از رُخَم ربود و به برگ خزان سپرد

*

*

آثار و اشعار طالب آملی

اس ام اس کده

*

*

ما به استقبال غم کشور به کشور می‌رویم
چون ز پا محروم می‌مانیم با سر می‌رویم
صد ره این ره رفته‌ایم و بار دیگر می‌رویم
العطش‌گویان به استقبال ساغر می‌رویم
چون به پا رفتن میسر نیست ما را سوی دوست
نامه می‌گردیم و با بالِ کبوتر می‌رویم