آثار و کتاب های صادق هدایت | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار و کتاب های صادق هدایت

گلچین جملات و سخنان صادق هدایت

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/jomlat-Sadegh-hedayat-f94.jpg

متن و جمله های ادبی جدید

عشق چیست؟ برای همه رجاله ها یک هرزگی  یک ولنگاری موقتی است. عشق رجاله ها را باید در تصنیفهای هرزه و فحشا و اصطلاحات رکیک که در عالم مستی و هشیاری تکرار میکنند پیدا کرد

*

*

صادق هدایت

*

*

در زندگی زخم هایی هست كه مثل خوره روح آدم را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد چون عموما عادت دارند این درددهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمرند  و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخرامیز تلقی بکنند

*

*

عکس و زندگی نامه صادق هدایت

*

*

فقط با سايه ي خودم خوب ميتوانم حرف بزنم ، اوست كه مرا وادار به حرف زدن مي كند ، فقط او ميتواند مرا بشناسد ، او حتماً مي فهمد … مي خواهم عصاره ، نه ، شراب تلخ زندگي خودم را چكه چكه در گلوي خشك سايه ام چكانيده به او بگويم:
” ايــن زنـــــدگــــي ِ مـن اســت ! “