آثار پائولو کوئیلو | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار پائولو کوئیلو

سطری از کتاب یازده دقیقه – نوشته پائولو کوئیلو

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/01/11-minets-d94.jpg

(گزیده ای از کتاب یازده دقیقه)

نوشته پائولو کوئیلو

شرح: از دست دادن هر انسانی که دوستش می داشتم آزار دهنده بود. گرچه اکنون متقاعد شده ام که هیچکس کسی را از دست نمی دهد زیرا هیچکس مالک کسی نیست. این تجربه واقعی آزادی است: داشتن مهمترین چیزهای عالم بی آنکه صاحبشان باشی! گزیده ای بود از منتخب نوشته های پائولو کوئیلو در کتاب یازده دقیقه. گردآوری و انتشار: متن کده