آثار گرگانی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار گرگانی

بیوگرافی و زندگینامه اسعد گرگانی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/02/fakhrodin-asad-gorgani-b94.jpg

بیوگرافی و زندگینامه اسعد گرگانی

شاعر و داستانسرای ایرانی

شرح: “فخرالدین اسعد گرگانی” شاعر و داستانسرای ایرانی نیمه ی اولسده ی پنجم هجری می باشد. او هم عصر با طغرل سلجوقی بود. گرگانی با علوم دینی و حکمی آشنا و به مذهب “اعتزال” پای بند بود. پیش کشیده شدن حدیث ویس و رامین بین وی و عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری حاکم اصفهان، سبب گشت که فخرالدین آن داستان را به نظم درآورد. این داستان از زبان پهلوی به فارسی برگردانده شده و تأثیر زبان پهلوی بر شاعر در این منظومه سبب شده که صورت اصل و کهنه ی زیادی از لغات را در کتاب خویش حفظ کند و همچنین سادگی و بی پیرایگی نثر پهلوی شعر گرگانی را بسیار روان و ساده و بی تکلف نماید. از این شاعر به جز “ویس و رامین” و چند بیت پراکنده اثر دیگری باقی نمانده است. گرگانی پس ازسال ۴۴۶ هجری قمری و گویا در اواخر عهد طغرل دار فانی را وداع گفته است.
آثار گرگانی در گنجور ویس و رامین می باشد.

گردآوری و بازنشر: اس ام اس کده