آدولف هیتلر | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آدولف هیتلر

و اما هیتلر…

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/11/hitler-a94.jpg

(و اما هیتلر…)

شرح: “آدولف هیتلر” در روز ۲۰ آوریل ۱۸۸۹ میلادی در یک مسافرخانه و در یک شهر مرزی کوچک بنام “براونا آم این” در کشور اتریش، بین مرز اتریش و آلمان دیده به جهان گشود. وی در کتاب خود تحت عنوان “نبرد من” زمان امروز یهود و صهیونیست را به شرح پیش بینی کرده است:
یهودیان نیز به اندازه ای در کار خود ماهر می باشند که با چهره حق به جانب میتوانند یک ملت بیگانه و بی طرف قلمداد شوند. چون زمانیکه صهیونیست تلاش می کند که به مردم نشان دهد که آنها از تشکیل حکومت ملی خوشحال و راضی هستند یک بار دیگر با این چهره حق به جانب مردمان آلمان را گول میزنند. چونکه آنها چیزی نمی خواهند غیر اینکه یک روز با ضعیف ساختن دولت ها بتوانند یک دولت صهیونیستی فلسطینی تشکیل دهند و این آخرین و عالی ترین آرزو های آنهاست. لیکن در نفس او حقیقت نباید غیر از این باشد. به این معنا که آنها نمیخواهند که یک دولت مستقل در فلسطین داشته باشند. بلکه سعی دارند فلسطین را برای خود، مرکزی قرار دهند تا بتوانند با فعالیت های بین المللی جهان را تحت اختیار خود گرفته و سیاست تخریبی را در همه جا افزایش دهند و بدین صورت بهتر خواهند توانست در مرکز دولت ها نفوذ داشته باشند، در واقع فلسطین برای آنها به منزله یک پناهگاه تربیت جنایتکاران می باشد که مثل یک دانشگاه عالی مردانی جهت تامین آینده خود تربیت نمایند(فصل ملل و نژاد).