آرامگاه کوروش بزرگ | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آرامگاه کوروش بزرگ

بیوگرافی کورش کبیر – زندگینامه کورش کبیر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/10/aramgah-korosh-kabir-m94.jpg

(کورش کبیر)

شرح: “کوروش بزرگ یا کوروش کبیر” ( دروان ۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد مسیح)، کوروش دوم نخستین شاه و بنیان گذار دودمان شاهنشاهی هخامنشی کشور پهناور ایران می باشد. شاه پارسی، به خاطر بخشندگی‌، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده ها و بندیان، احترام به ادیان و کیش های گوناگون، گسترش تمدن و غیره شناخته شده است. کوروش نیز پس از تاسیس یک حکومت مستقل و بزرگ، شامل ممالک متمدن و نیرومند شرق نزدیک و میانه، و تامین حیثیت و افتخاری بزرگ برای خود و اعقاب خویش، در سال ۵۲۰ قبل از میلاد پس از ۷۰ سال عمر در کمال عزت و نیکنامی زندگی را بدرود گفت. آرامگاه اون نیز در منطقه پاسارگاد در استان فارس می باشد.

منشور حقوق بشر کوروش (اولین بیانیه حقوق بشر) موسوم به استوانه کوروش بزرگ استوانه ای سفالین است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد به فرمان کوروش ساخته و شده و دور تا دور آن مجموعه ای از سخنان و دستورات شاهنشاه به زبان و خط میخی اکدی (بابلی) نگاشنه شده است.این استوانه در نیایشگاه اسگیله (معبد مردوک، خدای بزرگ بابلی) در شهر بابل پیدا شد و اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود. این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته می شود و در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد، بدلی از این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می شود. ایرانیان کوروش را پدر و یونانیان او را سرور و قانونگذار می نامیدند. یهودیان این پادشاه را، به منزله مسیح پروردگار بشمار می آوردند، ضمن آنکه بابلیان او را مورد ت یید مردوک می دانستند. این بود مختصری از زندگینامه کوروش بزرگ