آرشیو متن و جمله | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آرشیو متن و جمله

متن و جمله های سرگرمی و معنا دار

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84.jpg

همین یه قلم رو کم داشتیم
سنگ قبر گربه هانیه توسلی

*

*

*

هواشناسی اعلام کرد
هوای یڪدیگررا داشته باشید
دل نشڪنید
قضاوت نڪنید
به غم ڪسی نخندید
به راحتی ازیکدیگر گذر نڪنید
هوای دلتان راداشته باشید

*

*

*

ميگويند:
باران،گریه آسمان است
من میگویم
دانه های باران
کلیدهاے
گشايش است
امیدوارم با
هر دانه ی باران یکی از
آرزوهاتون برآورده بشه