آرمان نامه | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آرمان نامه

بیوگرافی و زندگینامه ارد بزرگ

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/08/ard-bozorg-m94.jpg

(بیوگرافی و زندگینامه ارد بزرگ)

شرح: ارد بزرگ و یا بزرگ شیروان لقبی است که به “مجتبی شرکا” داده اند. اندیشمند، متفکر و نقاش ایرانی. او در مشهد بدنیا آمد. پدر او محمد تقی و پدر بزرگش “بابا شرکاء” (از بزرگان و ریش سفیدان شهر شیروان در خراسان شمالی) بوده اند. ایشان در شهر کرج زندگی می کند اما اصلیت او از شهر شیروان در خراسان شمالی است. ارد بزرگ در ایران و جهان دارای منزلتی خاص می باشد…

– ارد بزرگ اندیشمند برجسته فارسی زبان است که پیروان بسیاری در میان اهل اندیشه و دانش دارد. در تاجیکستان افکار او را همانند مادر تاجیکستان ” گلرخسار صفی آوا ” می دانند و در افغانستان او و احمدشاه مسعود را یک اندیشه و فکر مشترک می پندارند و دوستی نزدیک آن دو هم بر این باور افزوده است. اندیشه های او در کتابی با عنوان آرمان نامه گرد آوری شده است. بیوگرافی ارد بزرگ