آموزش حل مکعب روبیکس | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آموزش حل مکعب روبیکس

آموزش تصویری آسان حل مکعب روبیک ۳*۳*۳ – روش حل

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/rubix-o94.jpg

(آموزش تصویری آسان حل مکعب روبیک)

برای بزرگ شدن عکس ها روی آنها کلیک کنید

– ابتدا مکعب را رو به روی خود گرفته و به هر سطح مکعب یک نام نسبت می دهیم:

T: سطح بالا B: سطح پایین F: رو به رو P: پشت سر R: راست L:چپ
مثال:
T+ یعنی سطح بالا را ۹۰ درجه موافق حرکت عقربه های ساعت بچرخانیم.
T- یعنی سطح بالا را ۹۰ درجه خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانیم.
T2 یعنی سطح بالا را ۱۸۰ درجه یا دو بار به سمت دلخواه (فرقی نمی کند) بچرخانیم.
لبه های بالایی: مهره هایی که همراه با مهره ی وسط در سطح بالا (T) شکل
+ (به علاوه) درست می کنند.
گوشه های بالایی: مهره هایی که همراه با مهره ی وسط در سطح بالا (T) شکل
X (ضربدر) درست می کنند.
حالت قرار گرفتن لبه های بالایی: FT)) (PT) (RT) ((LT
حالت قرار گرفتن گوشه های بالایی: (FRT) (FLT) (PRT) (PLT)

بقیه آموزش حل مکعب در ادامه مطلب…