آنتونی رابینز | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آنتونی رابینز

متن،اس ام اس و جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/matn-va-jomlat-falsafi-o94.jpg

جمله های کوتاه

هرگز کسی که استعداد خوبی در تایپ کردن دارد
پروفسور نخواهد شد
لوسی اسمیت

*

*
متن کوتاه و اس ام اس فلسفی جدید

*

*

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد.

دیل کارنگی

*

*
متن کوتاه فلسفی جدید

*

*

امید دارویی است که شفا نمی دهد

اما درد را قابل تحمل می کند

مارسل آشار

متن و سخنان آنتونی رابینز

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-sokhanan-antony-rabis-e93.jpg

جملات پندآموز جدید و خفن

همه ما رویاها و آرزوهایی داریم…
همه ما در اعماق روح خود می خواهیم باور کنیم که دارای موهبت خاصی هستیم، می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد کنیم، می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ کنیم و می توانیم جهان فعلی را به صورت دنیای بهتری در آوریم.

.

.

آنتونی رابینز

.

.
در درون هر یک از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نهاده شده است که می تواند ما رابه کلیه آرزوهای خود و حتی به چیزی بیش از آن برساند. یک تصمیم ، می تواند دریچه های بسیاری را به روی ما باز کند و شادمانی یا غم ، سعادت یا بی نوایی، با هم بودن یا انزوا ، عمر طولانی و یا مرگ زود رس را به ارمغان آورد

.

.

شخنان آنتونی رابینز

.

.
من و شما نیز می توانیم زندگانی خود رابه صورت یک افسانه در آوریم ، به شرط اینکه شهامت داشته باشیم و بدانیم که قادریم اختیار اتفاقاتی را که در زندگیمان می افتد به دستگیریم

.

.

عکس و بیوگرافی آنتونی رابینز

.

.
هر چه بیشتر تصمیم بگیریم ،قدرت تصمیم گیری ما بیشتر می شود .
همچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند ، قدرت تصمیم نیز با تمرین افزایش می یابد