آیین سخنرانی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آیین سخنرانی

متن،سخنان و جملات دیل کارنگی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/Sokhanan-Dale-Carnegie-f94.jpg

متن و ملات حکیمانه جدید

دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید

*

*

جملات کوتاه دیل کارنگی

اس ام اس کده

*

*

برای رسیدن به آرامش باید دری آهنی بر روی گذشته و آینده کشید و تنها به زمان حال اندیشید

*

*

سخنان پندآموز کوتاه

اس ام اس کده

*

*

اگر مي‌بيني كسي به روي تو لبخند نمي‌زند علت را در لبان فرو بسته ي خود جستجو كن