ابن حسام خوسفی کیست | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: ابن حسام خوسفی کیست

بیوگرافی، زندگینامه و آثار ابن حسام خوسفی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/04/ebnehesam.jpg

بیوگرافی، زندگینامه و آثار ابن حسام خوسفی

شرح: مولانا محمد بن حسام الدین حسن بن شمس الدین محمد خوسفی معروف به ابن حسام شاعر ایرانی می باشد. وی در سال ۷۸۲ یا ۷۸۳ هجری در روستای خوسف در منطقه قهستان زاده شد. و در سال ۸۷۵ هجری دیده از جهان فرو بسته است. خاندان وی تا نه پشت اهل فضل و علم و ارشاد بوده اند، و نیای وی شمس الدین زاهد، به پارسایی و عبادت معروف بوده. به نقل از دولتشاه سمرقندی او “از دهقنت نان حلال حاصل کردی و گاو بستی و صباح که به صحرا رفتی تا شام اشعار خود را بر دسته بیل نوشتی”. آرامگاه ابن حسام خوسفی در شهر خوسف از توابع بیرجند امروزی بر بلندای یک تپه و در کنار رودی و در میان دشت باصفائی واقع شده است. دیوان ابن حسام خوسفی مشتمل بر اشعاری در قالب های قصیده، ترجیع بند، مسمط و ترکیب بند می باشد.

از آثار ابن حسام خوسفی می توان به دیوان اشعار، خاوران نامه، رساله نثراللآلی، دلایل النبوة و نسب نامه اشاره نمود.
وی در قصیده از انوری، ظهیر فاریابی، خاقانی شروانی و سلمان ساوجی تأثیر پذیرفته است. از مهم ترین آثار وی خاوران نامه می باشد که به تقلید از شاهنامه فردوسی به تحریر درآمده است. ابن حسام حلقه ای حلقات ادبیات شیعی خراسان است و برخی دیگر از حلقه ها سلیمی تونی (متولد ۸۵۴) و آذری اسفراینی و لطف‌الله نیشابوری (متولد ۸۱۲) هستند. دیوان ابن حسام خوسفی توسط احمد احمدی بیرجندی تصحیح و بازنشر شده است.