ابوالقاسم فردوسی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: ابوالقاسم فردوسی

بیوگرافی فردوسی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/10/ferdosi-m94.jpg

(بیوگرافی ابوالقاسم فردوسی)

شرح: “حکیم ابوالقاسم حسن پور علی توسی” ملقب به فردوسی، بر اساس دیدگاه اکثر پژوهشگران معاصر، در سال ۳۱۹ هجری شمسی خورشیدی (۳۲۹ ه.ق / ۹۴۰ میلادی)، در دهستان باژ (پاز کنونی) در شهر طوس خراسان زاده شد.

محمدامین ریاحی، با توجه به نقل هایی که خود فردوسی در اشعارش از سن و ناتوانی “کنون عمر نزدیك هشتاد شد امیدم به یک باره بر باد شد” و “کنون سالم آمد به هفتاد و شش غنوده همه چشم میشار فش” خود را هشتاد ساله و بار دیگر هفتاد وشش ساله بیان داشته است، این گونه استنتاج کرده که فردوسی می بایست پیش از سال ۳۹۸ چشم ازجهان فرو بسته باشد. بعد از مرگ او از به خاکسپاری پیکر فردوسی در گورستان مسلمانان جلوگیری شد و سرانجام در باغ خود وی یا دخترش در طوس به خاک سپرده شد. نام و آوازه فردوسی در همه جای جهان شناخته شده و ستوده شده است. ” کتاب شاهنامه فردوسی” به اکثر زبانهای زنده دنیا ترجمه شده‌. این کتاب پر آوازه ترین سروده فردوسی و یکی از بزرگ ترین نوشته های ادبیات کهن فارسی است. فردوسی برای سرودن آن نیز نزدیک به پانزده سال “بر پایه شاهنامهٔ ابومنصوری” همت گمارد، و سرانجام آن را در سال ۳۷۲ خورشیدی به اتمام رساند. فردوسی از آنجا که به گفت خودش هیچ پادشاهی سزاواری پیشکش شدن شاهنامه را نیافته بود “ندیدم کسی کش سزاوار بود”، برای مدتی آن را مخفی نگه داشت و در این زمان بخش های دیگری به شاهنامه افزود. پس از گذشت ده سال “حدود سال ۳۸۲ هجری شمسی در سن شست و پنج سالگی” فردوسی که تهی دست شده بود و فرزندش را نیز از دست داده بود، بر آن شد که شاهنامه را به “سلطان محمود” پیشکش نماید. از این رو ویرایش جدیدی از شاهنامه را آغاز کرد و بخش هایی از شاهنامه را که در ستایش پیشینه کهن و شاهان باستانی ایران بودند، را با سروده هایی در مدح “سلطان محمود” و نزدیکانش تغییر داد. ویرایش دوم شاهنامه در سال ۳۸۸ هجری شمسی پایان یافت “به باور تقی‌زاده در سال ۳۸۹” که نزدیک به پنجاه هزار تا شست هزار بیت داشت. فردوسی آن را در شش یا هفت نسک برای سلطان محمود ارسال کرد. به گفته خود فردوسی “سلطان محمود” به شاهنامه نگاه نکرد و پاداشی هم برای او در نظر نگرفت. از این رویداد تا پایان زندگانی، فردوسی بخش های دیگری نیز به شاهنامه افزود که بیشتر به پشیمانی و به امید بخشش بودن برخی از نزدیکان “سلطان محمود” مانند “سالار شاه” پرداخته است.

بقیه زندگینامه فردوسی در ادامه مطلب…