اتریسیا گونو | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اتریسیا گونو

شعر “مروارید طبیعی” – شاعر پاتریسیا گونو

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/01/sher-patris-d94.jpg

(شعر “مروارید طبیعی” – شاعر پاتریسیا گونو)

می خواهم ستاره ها را
از آسمان بچینم
و آنها را در راهی جمع کنم
که تو فردا کشف خواهی کرد

دلم میخواهد دانه شنی باشم
و لانه ام در میان بیابان
تا کنسرت خستگی ناپذیر
باد را بشنوم

دلم میخواهد امواج را
بیکدیگر پیوند دهم
ماهیگیران را همراهی کنم
شناگران را نوازش کنم

ابر سپیدی خواهم شد
در آسمان سنگین پرندگان دریایی
من به آرامی خواهم رفت
مروارید باران بر روی بال وپر

گرافیست و نشر: اس ام اس کده