اثار و متن های آلبرت انیشتن | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اثار و متن های آلبرت انیشتن

متن، جملات و سخنان آلبرت انیشتن

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-jomlat-Albert-Einstein-b93.jpg

سخنان و جملات حکیمانه

در برابر یک قدرت متشکل و منظم،فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد!

*

*

جملات آلبرت انیشتن

اس ام اس کده

*

*
این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمیکند ولی همگان مرا می پذیرند!

*

*

متن و سخنان آلبرت انیشتن

اس ام اس کده

*

*

اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیت‌ها را تغییر بده.