اثرات و کارهای فروغ فرخزاد | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اثرات و کارهای فروغ فرخزاد

شعرهای فروغ فرخزاد

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/sherhay-Forugh-Farrokhzad-bahman93.jpg

شعرهای فروغ فرخزاد

اگر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ
بياور
و يك دريچه كه از آن
به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم

*

*

اشعار کوتاه فروغ فرخزاد

اس ام اس کده

*

*

کسي مرا به آفتاب
معرفي نخواهد کرد
کسي مرا به ميهماني گنجشک ها نخواهد برد
پرواز را بخاطر بسپار
پرنده مردني ست

*

*

چندبیتی های فروغ فرخزاد

اس ام اس کده

*

*

همه هستی من آیه تاریكیست
كه ترا در خود تكرار كنان
به سحرگاه شكفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد