احادیث زیبا از امام حسین | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: احادیث زیبا از امام حسین

گلچین حدیث ، احادیث زیبا امامان

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/08/Ahadis-Ziba-m94.jpg

گلچین حدیث های پندآموز

محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من
کسـى است که عیبهایـم را به من اهدا کنـد
امام صادق

*

*
متن و احادیث زیبا از امامان

*

*

هر چیز دارای سیماست
سیمای دین شما نماز است
امام علی

*

*
جملات و احادیث زیبا

*

*

کسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم
موجب خشم و غضب خداوند شود
خداوند او را به مردم وا می گذارد
امام حسین