احادیث زیبا امام علی(ع) | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: احادیث زیبا امام علی(ع)

احادیث پندآموز و ناب – حدیث از امام

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/09/matn-va-sms-ahadis-sh94.jpg

سخنان پیامبران

هر که کم بخورد
اندیشه اش صاف گردد
امام علی (ع)

*

*

احادیث زیبا

*

*

هر کس ابروی مومنی را حفظ کند
بدون تردید بهشت بر او
واجب شود
پیامبر(ص)

*

*

جملات و حدیث های پندآموز

*

*

واجبات الهی را انجام بده
تا از همه عابدتر باشی
گناهان را ترک کن تا از همه زاهدتر باشی
به قسمت خدا راضی باش
تا از همه بی نیاز تر باشی
امام علی (ع)