احساسی متن | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: احساسی متن

جمله احساسی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/02/jomle-ehsasi-e94.jpg

جمله احساسی

تو که آمدی
تمام غم هایم رفتند
حالا که رفتی
غم تو هم به غمها اضافه شد

*

*

متن احساسی

*

*

شاید با هم بودن سخت تکرار شود
اما
به یاد هم بودن را هر لحظه میتوان تکرار کرد

*

*

پیامک احساسی

*

*

دستت را رو کن
نترس
پوچ هم که باشد
توی دستان تو
گل میشود