احساس تنهایی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: احساس تنهایی

متن غمگین تنهایی – تنها و بی کس

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/03/Alone-love-f95.jpg

متن غمگین تنهایی – تنها و بی کس

خدایا… مهربان، لطیف، بخشنده و تکیه گاه من! معبود من!
می دانم که زندگی خالی از رنج نیست
خالی از احساس تنهایی، دلتنگی و اشک نیست
چه شبهایی بیدار ماندم و به نبودنها و بودنها و بودنهای نیمه فکر کردم
چه شبها که قطره اشکی از گوشه ی چشمم غلطید و ستاره ها  در نگاهم مات شدند
و در سکوت نیمه شب دنبال پاسخی، دلیلی، منطقی گشتم برای هر چه از درکم خارج بود
چه لحظه هایی به حقارت و ضعف خود آگاه شدم در نفهمیدن ها و ندانستن ها
چه زمانهایی از دوست داشتن هایم مردم و باز زنده شدم
و افسوس خوردم برای زمانی که میگذرد
و عشق هایی که در سکوت و دوری و فراق هدر می روند
و تنها تو بودی در آن لحظه های عظیم و تنهایی
تنها تو بودی...

گردآوری و بازنشر: استاتوس کده