ارشمیدس که بود | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: ارشمیدس که بود

حکایت طنز از اردلان عطارپور – با عنوان ارشمیدس در حمام…

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/01/hekayat-tanz-arashmidos-d94.jpg

حکایت طنز از اردلان عطارپور

با عنوان ارشمیدس در حمام

شرح: نقل شده است که یکی از بزرگترین کشفیات ارشمیدس در حمام به وقوع پیوست و او شوق زده،  از حمام بیرون شتافت و فریاد زد “یافتم، یافتم”.
روزی که ارشمیدس به حمام مراجعت کرد، لابد چرک بود. اما به جای اینکه خود را کیسه بکشد مشغول به بازی و غوطه خوردن در آب کرد. پایین می رفت و بالا می آمد، دوباره پایین می رفت و بالا می آمد، خیلی آرام، یک بار دیگر که پایین رفت ناگهان از آب بیرون جست و فریاد کشید: یافتم، یافتم…
افرادی که حمام نرفته اند نمی دانند که فریاد زدن در حمام چه انعکاس پرابهت و انعکاسی دارد. پژواک صدا در خود صدا می پیچد و باز ارشمیدس انگار که “مویش” را میکشند از ته دل فریاد میزد: یافتم، یافتم…
اطرافیان اول گمان کردند که ارشمیدس سنگ پا پیدا کرده است، اما تا آن روز کسی برای سنگ پا اینگونه نعره نکشیده بود. کسانی که به ارشمیدس نزدیکتر بودند بی اختیار ذهنشان به ثروت و جواهری رفت که ارشمیدس از روی خوش شانسی و اتفاق آن را پیدا کرده است که فریاد در فریاد ارشمیدس دادند: مال ماست، مال ماست…
لیکن ارشمیدس بی اعتنا به همه چیز و همه کس و حتی لباس هایش، از سر خوشحالی، لخت مادرزاد از حمام بیرون دوید.
صاحب حمام فقط یک فریاد کوتاه زد: پس پول حمام چی؟؟
بعد یکباره مثل تیر از ذهنش گذشت که ارشمیدس چیز با ارزشی پیدا کرده و فریاد‌زنان به دنبالش دوید: مال من است، مال من است!
حمام دار پس از اینکه دویست، سیصد متر به دنبال ارشمیدس رفت، دیگر کاملاً یقین پیدا کرد که ارشمیدس چیز با ارزشی پیدا کرده و حالا فریاد می زد: دزد، دزد، بگیریدش…