اس ام اس آرزوی احساسی عاشقانه | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس آرزوی احساسی عاشقانه

متن و جمله آرزوهای خوب برای دوستان

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/03/matn-arozhay-nab-dostan-f95.jpg

متن و جمله آرزوهای خوب برای دوستان

برایت آرزوهای ساده می کنم?
آرزو می کنم شب ها خواب های خوب ببینی
و
صبح ها سر حوصله ملافه های سفید را مرتب کنی،
پنجره اتاقت را باز کنی و هنگامی که چایت را می نوشی آفتاب روی گونه ات بنشیند.
آرزو می کنم
به کسی که دوستش داری بگویی، دوستت دارم
اگر نه امیدوارم قدرت این را داشته باشی که لبخندهای مصنوعی بزنی
آرزو می کنم کتاب های خوب بخوانی،
آهنگ های خوب گوش کنی،
عطر های خوب ببویی،
با آدم های خوب حرف بزنی
و فراموش نکنی که هیچ وقت دیر نیست بودن چیزی که دوست داری باشی!

*

*

بهترین آرزوها برای دوستان

*

*

خبر داري كه آدم هاي اين جهان همديگر را مي كشند؟!
مي داني كه تحمل يكديگر را ندارند؟!
آنها كه زورشان بيشتر است با اسلحه مي كشند، آنها كه زورشان كمتر است با هر چه كه باشد؛ حتي به قدر فشردن دكمه اي در دنياي هاي مجازي، ديگري را حذف مي كنند، ديگري را پاك مي كنند، ديگري را مي كشند.
اما من و تو كه ديو و دديم بيا تا يكديگر را در آغوش بگيريم، شايد روزي آدم ها بفهمند كه من و تو زيباترين شعر جهانيم و روشنفكرترين موجودات

*

*

متن و استاتوس آرزو برای دوستان

*

*

ما هرچقدر هم که هرروز
تکرار کنیم که تنهایی آنقدرها هم بد نیست
باز جایی به زانو می افتیم
باز هم لحظه ای
آشنایی می خواهیم
تا که فرار کنیم از این همه
غریبگی…!