اس ام اس آرزو کردن برای دوستان | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس آرزو کردن برای دوستان

اس ام اس و جملات آرزوهای خوب برای دوستان

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-sms-arezoo-dostan-b93.jpg

اس ام اس رفاقتی جدید خفن

تنها آرزوم همینه: همیشه خوشی نصیبت
با تو بودن ، با تو موندن ، با تو رفتن آرزومه !
هر جا باشی ، هر جا باشم ، دیدن تو آرزومه !

*

*

اس ام اس آرزو برای دوست

اس ام اس کده

*

*
روزگارت بر مراد / روزهایت شاد شاد / آسمانت بی غبار
سهم چشمانت بهار / قلبت از هر غصه دور / بزم عشقت پر سرور
بخت و تقدیرت قشنگ / عمر شیرینت بلند / سرنوشتت تابناک
جسم و روحت پاک پاک

*

*

اس ام اس آرزو داشتن

اس ام اس کده

*

*
یک لحظه دیدن رخ جانانم آرزوست / یکدم وصال آن مه خوبانم آرزوست
در خلوتی چنان که نگنجد کسی در آن / یکبار خلوت خوش جانانم آرزوست