اس ام اس احساسی خداوند | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس احساسی خداوند

متن و اس ام اس خدا ، اس ام اس خداوند

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/08/matn-va-sms-khodavand-m94.jpg

متن و جمله کوتاه در مورد خداوند

بگذارسرنوشت هر راهی را که میخواهد برود
راه ما جداست
ابرها هم هرچه میخواهند ببارند
چتر ما خداست

*

*

پیامک و اس ام اس خداوند

*

*

همه ی ما یک دستمون تو دست خداست
اگه بهش اعتماد کنیم و دستشو رها نکنیم
ما رو به جایی می بره
که از رویاهامون قشنگتره

*

*

اس ام اس احساسی خداوند

*

*

باید گاهی سکوت کنیم
شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد