اس ام اس ادبی رالف والدو امرسون | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس ادبی رالف والدو امرسون

متن، جملات و سخنان رالف والدو امرسون

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/ralf-f94.jpg

سخنان نویسندگان معروف

مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود میگذارد

*

*

جمله های رالف والدو امرسون

اس ام اس کده

*

*

فردا، غریبه‌ای، استادانه، درست آنچه را در همه‌ی زندگی به آن اندیشیده‌ایم و احساس كرده‌ایم، خواهد گفت

*

*

رالف والدو امرسون

اس ام اس کده

*

*

آنگاه كه انسان در برابر خود می ایستد، به نظر می رسد همه چیز سد راه اوست