اس ام اس ادبی و عارفانه جدید | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس ادبی و عارفانه جدید

متن، جمله و سخنان سقراط

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/jomlat-soghrat-f94.jpg

جمله های فلسفی جدید

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس

*

*

متن و جمله های کوتاه سقراط

*

*

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است

*

*

اس ام اس سخنان سقراط

*

*

تا زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد